Vi søker lærere i norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk

Vi trenger flere lærere til undervisningsoppdrag innenfor studiekompetansefagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk.
Oppdragene har varierende omfang med undervisning på dag- og/eller kveldstid, og kan fint kombineres med annet arbeid.

Kursdeltagerne er motiverte voksne og har som mål å ta eksamen som privatist.  

Vi søker primært lærere til våre studiesteder i Asker, Tønsberg, Sandefjord og Skien. I tillegg er vi i ferd med å utvikle nye undervisningskonsepter for virtuelt klasserom. Kursene starter i august/september 2019.

Hvis du er selvstendig og nytenkende, og har fokus på å skape et godt læringsmiljø for kursets deltakere, så vil vi gjerne høre fra deg! 

Søknad med CV sendes via denne linken, snarest og senest innen 15. juni. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Ved spørsmål kontakt faglig leder videregående skole og yrkesrettede kurs, Randi Utti på tlf. 940 19 910/32 07 68 50