It-konsulent

Studieforbundet Folkeuniversitet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte, samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Folkeuniversitetet har ingen eiere som skal ha utbytte. Alle midler brukes til å gi et bredt undervisningstilbud. Studieforbundet Folkeuniversitetet tilbyr utdanning på høgre nivå, fagskole, fagopplæring, bedriftsintern opplæring, språk og kurs innenfor kunst og kultur mm for voksne. 
For å møte fremtidens utfordringer er vi i gang med en større omorganisering.

Vil du være med å løfte Folkeuniversitetet inn i en ny digital tidsalder? Bransjen vår er i en rivende utvikling og vi trenger å fornye oss i takt med den. Arbeidsoppgavene vil være svært varierte og generell it-forståelse og evne til tverrfaglig tenkning er like viktig som spesialkompetanse på enkeltområder. Vårt it-miljø er lite, og er involvert i det meste av det som foregår i organisasjonen. Du vil derfor, utfra kompetanse og interesser, i stor grad kunne være med å bestemme din egen arbeidshverdag.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen informatikk, gjerne med noen års erfaring
 • Ha god kjennskap til Linux som operativsystem
 • Erfaring med databaser og sql
 • Erfaring fra programmering (helst php eller python)
 • God kunnskap om Windows og Microsoft-produkter

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Rapportering og statistikk
 • Testing av applikasjoner
 • Digitalisering av kurs-/webinnhold
 • Drift og utvikling av webapplikasjoner (LAMP)
 • Systemarkitektur, databasemodellering, design og integrasjoner
 • Opplæring av egne ansatte
 • Bruker- og kundesupport
 • Kontakt med leverandører
 • Være pådrivere for digitalisering og modernisering
 • Standardisering av tekniske løsninger

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere
 • Sosial og omgjengelig
 • Evne til å jobbe strukturert og proaktivt
 • Trives med varierte arbeidsoppgaver
 • Like å arbeide selvstendig
 • Kunne gjøre et skippertak når det trengs

En del reising må påregnes
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, pensjonsordning og lønn etter avtale.

Søknad

Søknad med CV sendes elektronisk til espen.holm@folkeuniversitetet.no  innen 10.08.2019. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, kvalifikasjoner og personlige egenskaper bli tillagt vekt.