Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning

Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemninger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Du får kunnskap om både utviklingshemning generelt samt psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

Studiesteder: Lillestrøm, Oslo, Nordland, Finnmark og Troms
Finansiering: utdanningen er offentlig finansiert. 

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

 • Felles grunnlagsmodul
 • Syndromer, diagnoser, målrettet miljøarbeid
 • Organisering, system og ledelse
 • Lovverk/individuell plan
 • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Informasjon om opptak, studier og eksamen.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som har fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring, helse- og oppvekstfag. Enkelte utdanninger har egne opptakskrav innenfor programområdet.

Har du ikke formell utdanning innenfor fagområdet kan du søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse. Dersom du ikke har videregående fra Norden, må du dokumentere norskferdigheter tilsvarende B2-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning/samlinger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Veiledning og refleksjon over teori og praktiske erfaringer er sentralt gjennom hele utdanningen.

Du skal også gjennomføre 50 dagers praksis i løpet av utdanningen. Praksis kan eventuelt gjennomføres på eget arbeidssted dersom du arbeider innen fagfeltet.
Undervisning går på deltid over to år.  

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Studieplan/Læreplan

Informasjon om studieplan finner du her.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en studentavgift på kr 500 per semester.

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend.

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

 1. ha bestått eksamen
 2. ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis
 3. ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis

Slik søker du

Du søker elektronisk på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/vitnemål
 • Tjenestebevis
 • Evt. autorisasjon

Søk her

Mer info? Ta kontakt!