Barsel- og barnepleie

Barsel og barnepleie

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for deg som ønsker å jobbe på føde- og barselavdelinger med å gi pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte barn og barn med pleiebehov.

Utdanningen bygger på din grunnkompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider. Etter endt utdanning vil noen av dine arbeidsoppgaver bestå i å assistere jordmor ved fødsel, veilede barselkvinner i amming samt omsorg og pleie av nyfødte og barn.

Studiesteder: Lillestrøm, Drammen, Trondheim og Nettstudier.
Finansiering: utdanningen er offentlig finansiert. 

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

 • Felles innledende fag
 • Svangerskapet
 • Fødsel og barseltid
 • Barnesykepleie
 • Hovedprosjekt/fordypningsoppgave

Informasjon om opptak, studier og eksamen.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som er hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget barsel- og barnepleie. Har du ikke formell utdanning i ett av disse yrkene kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må i tillegg ha autorisasjon i hht. Helsepersonelloven og ferdigheter i norsk tilsvarende nivå B2.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som stedbasert undervisning (klasserom) eller nettstudier. Veiledning og refleksjon over teori og praktiske erfaringer er sentralt gjennom hele utdanningen.

Klasseromsundervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid/diskusjoner og prosjektarbeid. 

Den nettbaserte undervisningen er knyttet til en læringsplattform hvor du  får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og obligatoriske nettmøter. Her leverer du en innsendingsoppgave per emne. Din personlige veileder svarer på spørsmål gir deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. 

Du skal også gjennomføre praksis i løpet av utdanningen. Denne  gjennomfører du på føde- og barselavdeling, på nyfødt- og intensivavdeling, i barneboliger eller barneavdeling. Dersom du allerede jobber i nevnte avdelinger der praksis gjennomføres, kan du søke om fritak fra deler av praksisen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Studieplan/Læreplan

Informasjon om studieplan finner du her.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på kr 500 per semester.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

 1. ha bestått eksamen
 2. ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis
 3. ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis

Slik søker du

Du søker elektronisk på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/vitnemål
 • Tjenestebevis
 • Evt. autorisasjon

Søk her

Mer info? Ta kontakt!