Eksterne eksamener

Ta eksamen der du bor!

Studerer du i utlandet eller et annet sted enn der du bor? Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet tilbyr ekstern eksamensgjennomføring i alle våre lokale i hele Norge. Dermed slipper du å reise langt for å avlegge eksamen.  

Våre priser i 2021 er:

Eksamener inntil 2 timer – NOK 1600

Eksamener inntil 4 timer – NOK 2000

Eksamener inntil 6 timer – NOK 2500

*Porto for retur av eksamensbesvarelsen til studiestedet ditt vil komme i tillegg (dette gjelder særlig for utenlandske institusjoner)

Du er selv ansvarlig for at høgskolen/universitetet har godkjent at eksamen kan tas eksternt.

Både privatpersoner og skoler kan benytte seg av tilbudet. Høyskoler og universiteter som har grupper av studenter som skal ta en eksamen kan ta kontakt for å få en skreddersydd gruppe pris.

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt på e-post til testing@folkeuniversitetet.no