Hvorfor er det viktig at alle kan noe om datasikkerhet? Hvorfor er det viktig at alle kan noe om datasikkerhet?
Daglig kan vi lese om dataangrep i mediene mot kjente virksomheter. Antallet vi ikke hører om er mye større og trusselen er økende....
Les mer
Bærekraft og logistikk – viktigere enn noen gang Bærekraft og logistikk – viktigere enn noen gang
Den siste av FNs klimarapporter som kom i februar, slo nok en gang fast at vi er nødt til å sette i verk sterke tiltak nå, hvis vi skal nå klimamålene og redusere ut...
Les mer
Kommunikasjon - mer enn bare å snakke sammen Kommunikasjon - mer enn bare å snakke sammen
I alle menneskemøter vil det være en eller annen form for kommunikasjon. Du har kanskje ikke tenkt over det, men du kommuniserer faktisk selv når du ikke sier noe. K...
Les mer