Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Sykepleier i ambulansetjenesten - innfasingskurs

Dette kurset passer for autoriserte sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten. Kurset tar blant annet for seg praktisk og metodisk pasientundersøkelse, iverksettelse av tiltak på aktuelle funn, bruk av prosedyrer og protokoller, kvalitetssikring med bruk av medisinsk teknisk utstyr og verktøy for overvåkning og dokumentasjon. Undervisningen blir lagt opp med teoretiske økter i virtuelt klasserom kombinert med to fysiske samlinger, ved vårt studiested for ambulansefag i Hallingdal.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Gol
Total price:
19900
Hours:
80
Course start:
08.02.2022
Course end:
10.05.2022
Time:
08.30 - 14.15
Course-id:
3776553550
Read More Sign up