Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

accounting, tripletex, bookkeeping

Liker du å jobbe med tall og kunne tenke deg en jobb som regnskapsmedarbeider?

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23900
Hours:
100
Course start:
24.01.2022
Course end:
27.04.2022
Time:
17.00 - 21.00
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3764660484
Read More Sign up

accounting, tripletex, bookkeeping

Liker du å jobbe med tall og kunne tenke deg en jobb som regnskapsmedarbeider?

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23900
Hours:
100
Course start:
24.01.2022
Course end:
27.04.2022
Time:
10.00 - 14.00
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3760820484
Read More Sign up

Grunnkurs økonomi- og administrasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte og administrasjons- og saksbehandling.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Folkeuniversitetet i Bergen
Total price:
19900
Hours:
60
Course start:
07.02.2022
Course end:
20.06.2022
Time:
09.00 - 12.00
Course-id:
3779345008
Read More Sign up

Grunnkurs økonomi- og administrasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte og administrasjons- og saksbehandling.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
19900
Hours:
60
Course start:
07.02.2022
Course end:
20.06.2022
Time:
09.00 - 12.00
Course-id:
3779360484
Read More Sign up

Grunnkurs økonomi- og administrasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte og administrasjons- og saksbehandling.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Total price:
19900
Hours:
60
Course start:
07.02.2022
Course end:
20.06.2022
Time:
09.00 - 12.00
Course-id:
3779339487
Read More Sign up

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Teaching method:
Blended learning
Place:
TRONDHEIM
Total price:
25500
Hours:
56
Course start:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Course end:
12.05.2022
Time:
09.00 - 16.15
Course-id:
3741367011
Read More Sign up

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Oslo
Total price:
25500
Hours:
56
Course start:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Course end:
12.05.2022
Time:
09.00 - 16.15
Course-id:
3739020484
Read More Sign up

Kurs i nasjonale fag Bergen V2022

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Bergen
Total price:
25500
Hours:
56
Course start:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Course end:
12.05.2022
Time:
09.00 - 16.30
Course-id:
3749185008
Read More Sign up

Kurs i nasjonale fag Sandefjord V2022

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Sandefjord
Total price:
25500
Hours:
56
Course start:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Course end:
12.05.2022
Time:
09.00 - 16.15
Course-id:
3743233221
Read More Sign up

Kurs i nasjonale fag Tromsø 2022

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning.Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Tromsø
Total price:
25500
Hours:
56
Course start:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Course end:
12.05.2022
Time:
09.00 - 16.00
Course-id:
3743489008
Read More Sign up