Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Mig/Mag-, Plasmaskjæring og Elektrodesveis Tromsø

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tromsø, Eiva Safex
Total price:
2550
Hours:
5
Course start:
02.06.2021
Course end:
02.06.2021
Time:
18.00 - 22.00
Days:
Wed
Course-id:
3620149019
Read More Sign up

Mig/Mag-, Plasmaskjæring og Elektrodesveis Tromsø

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tromsø, Eiva Safex
Total price:
2550
Hours:
5
Course start:
03.06.2021
Course end:
03.06.2021
Time:
18.00 - 22.00
Days:
Thu
Course-id:
3620159019
Read More Sign up

Spesialpedagogikk grunnkurs

Kurset vil ha undervisning 4 lørdager - 31/10, 21/11, 4/12, 23/1Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Total price:
5500
Hours:
32
Course start:
20.02.2021
Course end:
20.03.2021
Time:
09.00 - 16.00
Course-id:
3565593550
Read More Sign up

Sykepleier i ambulansetjenesten - innfasingskurs

Dette kurset passer for autoriserte sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten. Kurset tar blant annet for seg praktisk og metodisk pasientundersøkelse, iverksettelse av tiltak på aktuelle funn, bruk av prosedyrer og protokoller, kvalitetssikring med bruk av medisinsk teknisk utstyr og verktøy for overvåkning og dokumentasjon. Undervisningen blir lagt opp med teoretiske økter i virtuelt klasserom kombinert med to fysiske samlinger, ved vårt studiested for ambulansefag i Hallingdal.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Gol
Total price:
19900
Hours:
80
Course start:
12.10.2021
Course end:
03.02.2022
Time:
08.30 - 14.15
Course-id:
3733643550
Read More Sign up