Styrearbeid i praksis

Dette er et praktisk rettet kurs for deg som sitter i/ eller skal sitte i et styre. Du får kjennskap til styrets oppgaver og ansvar, både etter aksjelovens bestemmelser og i et organisatorisk og ledelsesperspektiv.

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

About the course

Dette lærer du

På kurset vil du få med deg ny og nyttig kunnskap som du også kan bringe videre til andre styremedlemmer.

  • Organisasjonen, vedtekter og lover
  • Styrets sammensetning og rollefordeling
  • Planlegging, innkalling og gjennomføring av styremøtet
  • Styremøtet – hvordan lede og hvordan delta slik at det blir et godt møte?
  • De menneskelige sidene ved styrearbeid
  • Styrearbeid og strategisk tenkning

 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som allerede har et styreverv eller som ønsker å få en grunnleggende og praktisk innføring i hva det vil si å ha et verv i et selskap, være ansattes representant i bedriften der du jobber eller ha et styreverv i en frivillig organisasjon.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom i sanntid via PC/nettbrett. Forelesninger og diskusjoner. 

Kurset er også tilgjengelig som rent nettstudium med 4 innsendingsoppgaver og 4 kollokvier med lærer via digitale flater.

Lærere

Læreren heter Aud Schønning. Hun er utdannet cand.oecon og har en PhD i analyse, utredninger og ledelse. Hun har mange års arbeidserfaringer fra disse områdene og har også undervisningserfaring blant annet fra høyskole.

Exam

For å få kursbevis må alle fire innsendingsoppgaver være godkjent.