Grunnleggende regnskapskurs

På dette regnskapskurset får du en teoretisk og praktisk innføring i regnskapsmessige prinsipper etter norsk standard. Du får forståelse for bokføring, begreper og gjeldende regler.

Etter fullført kurs vil du være i stand til å føre grunnleggende regnskap ved hjelp av programmet Tripletex. Kurset kvalifiserer til arbeid som regnskapsmedarbeider/regnskapssekretær.

Regnskapskurs

About the course

Dette lærer du

På den første delen av kurset (ca. 15 kursganger) lærer du regnskapsteori. Deretter går vi over til praktisk grunnleggende innføring ved hjelp av det Visma-eide programmet Tripletex (ca. 10 kursganger). Du lærer om:

 • regnskapsbegreper
 • bilagsbehandling/kontering
 • inn/utbetalinger
 • kontoplan (hovedbok)
 • reskontro (kunder og leverandører)
 • saldoliste/åpne poster
 • beregning av kostnader/periodisering
 • lønn, skattetrekk, feriepenger og arbeidsgiveravgift
 • merverdiavgift
 • kreditnota og rabatter
 • avstemming og kontroll
 • periodeavslutning
 • resultat og balanse

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som liker å jobbe med tall og som sikter mot en jobb som regnskapsmedarbeider. Videre passer kurset for deg som har regnskapsutdanning fra hjemlandet, men som mangler norsk begrepsforståelse i teori og praksis.

For å delta må du ha grunnleggende datakunnskaper. Dersom du har gode forkunnskaper i teoretisk bokføring, men mangler grunnleggende praksis i Tripletex, kan du starte direkte på siste del av kurset, gitt at det er ledige plasser. Dersom du ikke har norsk grunnskole må du ha dokumenterte norskferdigheter på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen «live» fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er, dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.  Alle forelesningene vil bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker.

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen «live» i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Where to now?

Kurset kvalifiserer til arbeid som regnskapsmedarbeider, og gir dessuten et godt grunnlag for videre regnskapsstudier på høgskole/universitet.

Similar courses

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
24900
Hours:
100
Time:
17.00 - 21.00
Days:
Mon, Wed
Start:
23.01.2023
End:
19.04.2023
Course-id:
3823620484
Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
24900
Hours:
100
Time:
10.00 - 14.00
Days:
Tue, Thu
Start:
24.01.2023
End:
20.04.2023
Course-id:
3823600484