Flerkulturell ledelse

Kurset i flerkulturell kompetanse tar for seg relasjoner og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser med de holdninger og kulturer som er på arbeidsplassen.

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

Studieplan/Læreplan

Dette lærer du

  • flerkulturell kompetanse
  • relasjonsfokuserte og avtalefokuserte kulturer
  • lavkontekst-og høykontekstkulturer
  • formelle og uformelle kulturer
  • forskjellig innstilling til tid; monokrone og polykrone kulturer
  • hvordan uttrykke følelser; ekspressive og reserverte kulturer
  • kulturell sensitivitet
  • kommunikasjon
  • kompetanse
  • samarbeid 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som er arbeidsgiver eller leder og som jobber sammen med ansatte fra ulike kulturer.

Gjennomføring

Du lærer gjennom forelesninger, diskusjoner og case-løsning. I undervisningen legges det vekt på å knytte kunnskap du allerede har til teorien.

Lærere

Lærer har god kjennskap til fagfeltet og knytter denne kunnskapen til erfaringer fra arbeidslivet.

Exam

Kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.