Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Aktivitør

Aktivitørutdanningen er for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt din teoretiske kompetanse i hvordan du kan bidra til egenaktiviteter og utvikling hos ulike brukergrupper, gjennom blant annet daglig gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
05.10.2021
Course end:
31.05.2022
Time:
17.30 - 20.30
Course-id:
3667200101
Read More Sign up

Akvakultur

Utdanningen er for deg som har erfaring med utvikling og drift innen faget og ønsker å ta fagbrev i akvakultur som voksen. På kurset får du utfyllende kunnskap om røkting, drift, produkt og kvalitet. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
Oktober 2021
Course end:
24.05.2022
Time:
18.00 - 21.15
Course-id:
3505340484
Read More Sign up

Ambulansefag Vg2

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset lærer du mer om grunnleggende helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Mangler du helse- og oppvekstfag vg1 som grunnlag for vg2? Vi tilbyr kurs for deg som mangler helse- og oppvekst vg1 programfagene. Ta kontakt for informasjon.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Total price:
60800
Hours:
300
Course start:
02.09.2021
Course end:
26.05.2022
Time:
09.00 - 15.00
Course-id:
3724343550
Read More Sign up

Ambulansefag Vg2

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset lærer du mer om grunnleggende helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Mangler du helse- og oppvekstfag vg1 som grunnlag for vg2? Vi tilbyr kurs for deg som mangler helse- og oppvekst vg1 programfagene. Ta kontakt for informasjon.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrømsvn 15
Total price:
60800
Hours:
300
Course start:
Start 29.8.2022. Kurset går mandag fra 16.00-20.00 og onsdag fra 09.00-15.00
Course end:
07.06.2023
Time:
09.00 - 20.00
Course-id:
3756970484
Read More Sign up

Anleggsgartner

Utdanningen passer for deg som har allsidig praksis i å utforme og vedlikeholde utendørsomgivelsene våre. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
27.09.2021
Course end:
30.05.2022
Time:
17.30 - 21.30
Course-id:
3745500484
Read More Sign up

Anleggsmaskinfører

Kurset passer for deg som vil jobbe som anleggsmaskinfører. Du lærer bruk, håndtering og vedlikehold av maskiner som f.eks: gravemaskin, hjullaster og dumper. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
09.03.2022
Course end:
02.11.2022
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3738960484
Read More Sign up

Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningen er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt dine teoretiske kunnskaper om fysisk og psykisk helse, oppvekstsvilkår og utvikling hos barn og unge. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Total price:
25600
Hours:
120
Course start:
07.09.2021
Course end:
07.06.2022
Time:
17.30 - 21.30
Days:
Tue
Course-id:
3720502000
Read More Sign up

Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningen er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt dine teoretiske kunnskaper om fysisk og psykisk helse, oppvekstvilkår og utvikling hos barn og unge. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
24900
Hours:
104
Course start:
06.10.2021
Course end:
18.05.2022
Time:
17.30 - 21.30
Course-id:
3718950484
Read More Sign up

Barne- og ungdomsarbeider

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Total price:
25600
Hours:
120
Course start:
Oppstart 07.02.22. Kurset vil gå mandag kveld
Course end:
05.12.2022
Time:
17.30 - 21.30
Course-id:
3757042000
Read More Sign up

Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningen er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt dine teoretiske kunnskaper om fysisk og psykisk helse, oppvekstvilkår og utvikling hos barn og unge. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
25600
Hours:
120
Course start:
Oppstart 10.2.2022, kurset vil gå på torsdager
Course end:
15.12.2022
Time:
17.30 - 21.30
Course-id:
3757130484
Read More Sign up