Apotektekniker Vg3

Apotektekniker passer for deg som ønsker jobb i apotek eller har erfaring fra apotekarbeid og ønsker autorisasjon. På kurset lærer du kundeveiledning, legemidler og andre apotekvarer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse og du søker autorisasjon på bakgrunn av ditt vitnemål.

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

About the program

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid
Dette programfaget omhandler veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer. Disse temaene inngår:

  • Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk
  • Tekniske hjelpemidler
  • Sykepleieartikler, naturlegemidler
  • Andre apotekvarer og førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling
Her lærer du om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Disse temaene inngår:

  • Individuelt tilpasset informasjon og veiledning
  • Kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere
  • Etisk refleksjon og konflikthåndtering

Yrkesutøvelse
Disse temaene inngår:

  • Legemiddelframstilling
  • Logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer
  • Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har arbeidet eller arbeider på apotek, og ønsker å bli autorisert apotektekniker. Opptakskrav er enten:
Bestått eksamen i:

- Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservice

 eller

Godkjent realkompetanse og Godkjent YFF – yrkesfaglig fordypning

Dersom du blir tatt opp på realkompetansegrunnlag må du i tillegg ha bestått grunnskoleeksamen i norsk, eller ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1 nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som nettstudier. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Vi bruker læringsplattformen Moodle, hvor du finner fagstoff, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Sammen med pensumbøkene gir dette deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet og forbereder deg til eksamen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Financial support

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Exam

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en praktisk eksamen der de felles programfagene inngår.

Eksamen arrangeres 2 ganger i året. Du melder deg opp på www.privtatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb. 

Where to now?

Vitnemål fra videregående skole er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor, ha eksamen i allmenne fag fra tidligere videregående utdanning

Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkeserfaringen din.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us