Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday
More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Aktivitør

Aktivitørutdanningen er for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt din teoretiske kompetanse i hvordan du kan bidra til egenaktiviteter og utvikling hos ulike brukergrupper, gjennom blant annet daglig gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
05.10.2021
Course end:
31.05.2022
Time:
17.30 - 20.30
Course-id:
3667200101
Read More Sign up

Akvakultur

Utdanningen er for deg som har erfaring med utvikling og drift innen faget og ønsker å ta fagbrev i akvakultur som voksen. På kurset får du utfyllende kunnskap om røkting, drift, produkt og kvalitet. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
Oktober 2021
Course end:
24.05.2022
Time:
18.00 - 21.15
Course-id:
3505340484
Read More Sign up

Anleggsgartner

Utdanningen passer for deg som har allsidig praksis i å utforme og vedlikeholde utendørsomgivelsene våre. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
27.09.2021
Course end:
30.05.2022
Time:
17.30 - 21.30
Course-id:
3745500484
Read More Sign up

Anleggsmaskinfører

Kurset passer for deg som vil jobbe som anleggsmaskinfører. Du lærer bruk, håndtering og vedlikehold av maskiner som f.eks: gravemaskin, hjullaster og dumper. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
09.03.2022
Course end:
02.11.2022
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3738960484
Read More Sign up

Arabiskkurs nybegynner del 1 av 5 (A1) - virtuelt klasserom

På Arabiskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i arabisk språk. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursdager vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på arabisk. Kursene gir et godt grunnlag for videre læring av språket. Dette er første kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1. Bok: "Mastering Arabic 1", 3. utgave (bok og CD), "Mastering Arabic Script" og "Mastering Arabic Grammar". Undervisningen foregår på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Course start:
20.09.2021
Course end:
06.12.2021
Time:
19.15 - 21.00
Course-id:
3658500181
Read More Sign up

Arabiskkurs nybegynner del 2 av 5 (A1)

På Arabiskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i arabisk språk. Dette er andre kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1. Du lærer blant annet å fortelle om deg selv og familien, å spørre om veien, å beskrive steder og å kommunisere i butikken. Lærebok: "Mastering Arabic 1" kap. 7-10, 3. utgave (bok og CD), "Mastering Arabic Script" og "Mastering Arabic Grammar". Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Course start:
02.09.2021
Course end:
18.11.2021
Time:
17.00 - 18.45
Days:
Thu
Course-id:
3724180181
Read More Sign up

Arabiskkurs nybegynner del 3 av 5 (A1)

På Arabiskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i arabisk språk. Dette er tredje kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1. Du lærer blant annet å bruke fortidsformer av verb, å bruke tall i kommunikasjon, å snakke om og beskrive været og å skrive enkle beskjeder. Lærebok: "Mastering Arabic 1" kap. 11-13, 3. utgave (bok og CD og "Mastering Arabic Grammar". Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Course start:
06.09.2021
Course end:
22.11.2021
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Course-id:
3724190181
Read More Sign up

Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningen er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt dine teoretiske kunnskaper om fysisk og psykisk helse, oppvekstvilkår og utvikling hos barn og unge. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
24900
Hours:
104
Course start:
06.10.2021
Course end:
18.05.2022
Time:
17.30 - 21.30
Course-id:
3718950484
Read More Sign up

Bedriftsledelse Nordland

Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester! Bedriftsledelse er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev. Vårt kombinerte opplegg bygger på tre elementer: helgesamlinger, webinarer og individuell oppfølging.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
27500
Hours:
83
Course start:
09.10.2021
Course end:
08.05.2022
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3742930484
Read More Sign up

Betongfagarbeider

Utdanningen passer for deg som har allsidig erfaring som betongfagarbeider og ønsker å ta fagbrev som voksen. Du får økt kunnskap om materialer, produksjon, planlegging og tegning- og konstruksjonsforståelse. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
23500
Hours:
88
Course start:
14.10.2021
Course end:
05.05.2022
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3669030484
Read More Sign up