Subject
Teaching method
Startup
Time

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Innføring i spesialpedagogikk

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
17.09.2021
Course end:
14.05.2022
Time:
17.15 - 21.15
Course-id:
3110503550
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Teaching method:
Blended learning
Place:
Kristiansand S
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
24.09.2021
Course end:
28.05.2022
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3640564608
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Teaching method:
Blended learning
Place:
Arendal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
24.09.2021
Course end:
28.05.2022
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3640074847
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
24.09.2021
Course end:
28.05.2022
Time:
17.30 - 21.00
Course-id:
3640543047
Read More Sign up

Motivasjonspsykologi

Motivasjon er noe vi alle opplever når vi virkelig har lyst på noe eller ønsker å utføre en aktivitet. Det er derfor viktig å understreke motivasjonspsykologiens praktiske sider. Kurset vil egne seg for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres, hos en selv eller hos mennesker en utdanner, arbeider med eller trener. Kurset vil lære studentene at motivasjon og mestring nesten alltid kan forklares som en kombinasjon av forhold i menneskers omgivelse.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
16900
Hours:
56
Course start:
11. og 12. september
Course end:
28.11.2021
Time:
10.00 - 17.00
Course-id:
3553951386
Read More Sign up

Personalpsykologi Førde H21

Emnet personalpsykologi gir deg en grunnleggende innføring i sentrale faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Bergen (UiB).Datoer for samlingene: 28.-29.aug, 16.-17. sep, 16.-17. okt og 13.-14. nov

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Førde, Folkeuniversitetet Førde
Total price:
16900
Hours:
56
Course start:
28.august
Course end:
14.11.2021
Time:
10.00 - 16.00
Course-id:
3691246800
Read More Sign up

Personalpsykologi - Hardanger

Emnet personalpsykologi gir deg en grunnleggende innføring i sentrale faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Bergen (UiB).Datoer for samlingene: 02.-03. sep, 18.-19. sep, 23.-24. okt og 20.-21. nov

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Norheimsund, Sandven hotell
Total price:
16900
Hours:
56
Course start:
2. september
Course end:
21.11.2021
Time:
10.00 - 16.00
Course-id:
3701025600
Read More Sign up

Personalpsykologi Kristiansand H21

Emnet personalpsykologi gir deg en grunnleggende innføring i sentrale faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Kristiansand S, Kristiansand
Total price:
16900
Hours:
56
Course start:
04.09.2021
Course end:
28.11.2021
Time:
10.00 - 17.00
Course-id:
3729404608
Read More Sign up

Veiledning og coaching emne 1+2

Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Arendal
Total price:
30600
Hours:
92
Course start:
14.09.2021
Course end:
14.06.2022
Time:
17.30 - 21.00
Course-id:
3646894847
Read More Sign up

Veiledning og coaching emne 1+2, 30 stp

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet er et deltidsstudium på ca. 108 timer, går på fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra kl. 0900-1600. Studiet går over et skoleår og gir 30 studiepoeng. Kan bygges videre til Veiledning og coaching emne 3 som går over et skoleår og gir 30 studiepoeng.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Total price:
30600
Hours:
92
Course start:
24.09.2021
Course end:
14.06.2022
Time:
17.30 - 21.00
Course-id:
3427013214
Read More Sign up