Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Arbeids- og organisasjonspsykologi Nordfjordeid/Sandane hausten 2022 og våren 2023

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som enkeltemne student ved UiB etter gitte frister: https://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner Frister: realkompetanse før 1.12.21 og gen.stk.komp./enkeltemne fra 2.1..2023 Betale sem.avg. + eksamensreg. 1.2.2023

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Nordfjordeid, Nordfjordeid/Sandane
Total price:
28900
Hours:
112
Course start:
27. august 2022
Course end:
15.03.2023
Time:
10.00 - 17.00
Days:
Sat, Sun
Course-id:
3765366770
Read More Sign up

Bygge- og entrepriserett V23

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
12600
Hours:
35
Course start:
18.01.2023
Course end:
26.04.2023
Time:
17.00 - 20.30
Course-id:
3808200484
Read More Sign up

Coaching og relasjonsledelse emne 1 Oslo

Lederutviklingsprogrammet er utviklet for at ledere i private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner skal gis muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det legges vekt på det mellommenneskelige perspektivet i ledelse. Relasjonskompetanse og relasjonsledelse er sentrale elementer. Deltakerne utfordres til systematisk og grundig refleksjon over sin rolle som leder. Studiet er et samarbeid mellom Folkeuniversitetet og OsloMet

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Total price:
22950
Hours:
56
Course start:
13.02.2023
Course end:
23.05.2023
Time:
10.00 - 16.00
Course-id:
3764880484
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger, 2 onsdager fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoengFire av samlingene er på Folkeuniversitetet i Oslo og 4 av samlingene er digitalt.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Oslo
Total price:
31000
Hours:
80
Course start:
07.09.2022
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3764730402
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)Fire av helgesamlingene er på Folkeuniversitetet i Arendal og 4 av helgesamlingene er digitalt.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Arendal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
Sept.-22
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3763924847
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoengFire av samlingene er på Folkeuniversitetet i Drammen og 4 av samlingene er digitale.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Drammen
Total price:
31000
Hours:
80
Course start:
16.09.2022
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3764713047
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk, Listerregionen-H22

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår som helgebasert undervisning. Fire av helgesamlingene er i klasserom og fire av helgesamlingene er digitalt.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Kvinesdal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
Sept.-22
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3763954480
Read More Sign up

Introduksjon til helserett H22 10 stp

Helseretten handler om det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til sykdom og helse. Stor vekt legges på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre vektlegges forståelse av rettskildesituasjonen i helseretten og vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
12100
Hours:
35
Course start:
Tirsdag 30.08.2022
Course end:
22.11.2022
Time:
17.00 - 20.00
Days:
Tue
Course-id:
3767890101
Read More Sign up

JUS1211 Privatrett II 30 stp - Virtuelt klasserom

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett. Studiet utgjør 30 stp av 1. avdeling Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
24500
Hours:
100
Course start:
19.09.2022
Course end:
09.05.2023
Time:
16.30 - 20.00
Days:
Mon
Course-id:
3760290101
Read More Sign up

Trygderett V23

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
12600
Hours:
35
Course start:
12.01.2023
Course end:
09.03.2023
Time:
17.00 - 20.00
Days:
Thu
Course-id:
3806540101
Read More Sign up