Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Coaching og relasjonsledelse emne 1

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Total price:
22950
Hours:
56
Course start:
14.09.2022
Course end:
07.12.2022
Time:
10.00 - 16.00
Course-id:
3764903510
Read More Sign up

Coaching og relasjonsledelse emne 1 Oslo H22

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Total price:
22950
Hours:
56
Course start:
21.09.2022
Course end:
14.12.2022
Time:
10.00 - 16.00
Course-id:
3764880484
Read More Sign up

Helserett H22 10 stp

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
12100
Hours:
35
Course start:
Tirsdag 30.08.2022
Course end:
22.11.2022
Time:
17.00 - 20.00
Days:
Tue
Course-id:
3767890101
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoeng

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Total price:
25200
Hours:
80
Course start:
10.09.2022
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3764730402
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Teaching method:
Blended learning
Place:
Arendal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
Sept.-22
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3763924847
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoeng

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hamar, Folkeuniversitetet - Hamar
Total price:
25200
Hours:
80
Course start:
24.09.2022
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3764722317
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk Drammen H22

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Studiet har 8 helgesamlinger fordelt over 1 skoleår, fredager kl. 1730-2100 og lørdager kl. 1000-1500.Studiet gir 30 studiepoeng

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Total price:
25200
Hours:
80
Course start:
17.09.2022
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3764713047
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk, Listerregionen-H22

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår som helgebasert undervisning.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Kvinesdal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
Sept.-22
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3763954480
Read More Sign up

JUS1211 Privatrett II 30 stp - Virtuelt klasserom

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
24500
Hours:
100
Course start:
19.09.2022
Course end:
09.05.2023
Time:
16.30 - 20.00
Days:
Mon
Course-id:
3760290101
Read More Sign up

Veiledning og coaching emne 1 og 2

På studiet får du økt din kompetanse i veiledning og coaching. Dette er nyttig i alle yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gir 30 studiepoeng.Studiet er et deltidsstudium på ca. 108 timer, går på fredager fra kl. 1730-2100 og lørdager fra kl. 0900-1600. Studiet går over et skoleår og gir 30 studiepoeng. Kan bygges videre til Veiledning og coaching emne 3 som går over et skoleår og gir 30 studiepoeng.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Total price:
26800
Hours:
108
Course start:
23.09.2022
Course end:
27.05.2023
Time:
17.30 - 21.00
Course-id:
3764853047
Read More Sign up