Eksamensforberedende skrivekurs: Akademisk skriving

En del universitetets- og høgskolefag avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen.  På slike eksamener er det ikke nok å «huske pensum». Du skal vise at du kan bruke teori og metoder selvstendig til å drøfte den aktuelle problemstillingen.

Akademisk skriving er en egen sjanger, og for å få gode eksamensresultater er det viktig at du mestrer denne. På dette kurset utvikler du nettopp disse ferdighetene.

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

About the course

Dette lærer du

På kurset får du råd og veiledning i hvordan du kan forberede deg i forkant av en skriftlig hjemmeeksamen.  Følgende tema blir gjennomgått:

  • Hvordan tilnærme seg problemstillingen?
  • Hva er en disposisjon? Hvordan lage og bruke en disposisjon?
  • Hvordan finne litteratur? Hvordan kildehenvise?
  • Hvordan gi og ta i mot nyttige innspill? (bruk av veiledningsgruppen i arbeidet)
  • Hvordan formulere seg på en ryddig, klar og forståelig måte?

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen «live» fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er, dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.  Alle forelesningene vil bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker.

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen «live» i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som skal skrive en akademisk oppgave, men har lite erfaring med denne sjangeren.

Lærere

Tone L. Fauglied er vår foreleser på dette kurset. Hun har blant annet hovedfag i spesialpedagogikk, undervisningskompetanse og har erfaring med å holde forelesninger om språk.

Hun har også erfaring med sensoroppdrag for ulike høyskoler og har drevet mye med veiledning av studenter som skriver akademiske oppgaver.

Exam

Det er ingen eksamen. Det blir gitt ut kursbevis på slutten av kurset.