Arbeids- og organisasjonspsykologi

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.

Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

About the program

Dette lærer du

Disse delemnene inngår:

 • psykologisk organisasjonsteori
 • kommunikasjon i organisasjoner  
 • organisasjonsutvikling, læring eller omstilling?  
 • konflikt og konflikthåndtering  
 • ledelse og ledelsesfilosofiens historie  
 • organisasjonskultur og organisasjonsklima  
 • danning og utvikling grupper og team  
 • psykososialt arbeidsmiljø  
 • jobb og familie  
 • jobbtrivsel  
 • motivasjon i jobbsammenheng  
 • verdien av det sosiale på jobben  
 • individualitet på arbeidsplassen  
 • stress og helse i arbeidslivet

Hvem er studiet for

Deltidsstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi passer godt som etter- og videreutdanning for deg som er leder, mellomleder, tillitsvalgt eller personalansvarlig i både offentlig og privat sektor. Studiet har stor praktisk nytteverdi.

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Du kan søke om realkompetansevurdering dersom du har fylt 25 år. Her finner du mer informasjon om realkompetanse.

Gjennomføring

Studiet går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing.

Forelesere

Foreleserne våre har tilknytting til fagmiljøet rundt det Psykologiske fakultet i Bergen og er svært kunnskapsrike på sitt fagområde.

Financial support

Studiet er godkjent i Statens lånekasse for Utdanning med 50% studieprogresjon. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Exam

Du går opp til en individuell skriftlig eksamen på åtte (8) timer. Eksamen avholdes av Universitetet i Bergen.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

You have chosen:

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB). Helgesamlinger.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
33150
Hours:
112
Time:
10.00 - 17.00
Start:
05.09.2020
End:
28.02.2021
Application deadline
20.08.2020
Course-id:
3456921386