Helserett (10 stp)

Helseretten handler om rettsregler knyttet til sykdom og helse. Det legges stor vekt på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre legges vekt på vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Helserett JUR1550 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

About the program

Dette lærer du

Du lærer og får forståelse i:

  • rettskilder og anvendelser av rettskilder som regulerer helsevesenet og aktører i helsetjenesten
  • rettslige reguleringer av helsetjenesten
  • rettigheter for brukere og pasienter og forpliktelser for tjenesten og for helsepersonell
  • pasienters rett til helsetjenester
  • plikten til forsvarlighet og innholdet i klageretten

Emnet skal gi en forståelse av rettskildesituasjonen innen helserett og vurderinger av spørsmål av betydning for rettssikkerhet, som bruk av tvang, og i andre spørsmål av betydning for integritet og personvern, som selvbestemmelse, rett til informasjon, taushetsplikt og andre regler om informasjonsbehandling.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber innenfor helse- og omsorgssektoren eller i andre yrkesgrupper som har behov for kunnskap om rettigheter knyttet til sykdom og helse, og som ønsker mer kunnskap om det offentlige helsevesenet, pasientenes rettigheter og om helsearbeidernes rettsstilling.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Financial support

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Exam

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

You have chosen:

Introduksjon til helserett H22 10 stp

Helseretten handler om det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til sykdom og helse. Stor vekt legges på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre vektlegges forståelse av rettskildesituasjonen i helseretten og vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
12100
Hours:
35
Time:
17.00 - 20.00
Days:
Tue
Start:
Tirsdag 30.08.2022
End:
22.11.2022
Application deadline
01.09.2022
Course-id:
3767890101