More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Norwegian - Preparation course for Bergenstesten (B2)

Undervisningen tar utgangspunkt i eksempeltester fra tidligere prøver og annet relevant læremateriell.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
03.11.2020
Course end:
10.12.2020
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue, Thu
Course-id:
3317930484
Read More Sign up

Norwegian - Preparation course for Bergenstesten (B2)

Undervisningen tar utgangspunkt i eksempeltester fra tidligere prøver og annet relevant læremateriell.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
23.11.2020
Course end:
10.12.2020
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3317840484
Read More Sign up

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer spontan språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og lengre presseartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
02.11.2020
Course end:
09.12.2020
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3615600105
Read More Sign up

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer spontan språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og lengre presseartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
10.11.2020
Course end:
17.12.2020
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue, Thu
Course-id:
3335940484
Read More Sign up

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer spontan språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og lengre presseartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
23.11.2020
Course end:
10.12.2020
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3336100484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - grammar (B2 - C1)

Dette er et fordypningskurs i norsk grammatikk for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset passer for alle, men er spesielt nyttig for deg som skal skrive korrekt norsk i profesjonelle sammenhenger.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4650
Hours:
24
Course start:
05.11.2020
Course end:
10.12.2020
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Thu
Course-id:
3335610484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - pronunciation (B2)

Dette er et norskkurs med fokus på uttale. Du får trening i å lage og gjenkjenne norske lyder gjennom fysiske øvelser, både i form av individuell trening, pararbeid og rollespill. Gjennom taleøvelser og enkle pusteøvelser får du enkle redskaper for å forbedre uttalen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4550
Hours:
20
Course start:
02.11.2020
Course end:
02.12.2020
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3335720484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - preparation for Norskprøven (B2)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
02.11.2020
Course end:
19.11.2020
Time:
08.45 - 12.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3317270484
Read More Sign up

Norwegian course - preparation for Norskprøven (B1)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende B1 og som ønsker å ta Norskprøven. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Course start:
02.11.2020
Course end:
19.11.2020
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3317150484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - conversation (B2)

Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et høyt nivå i norsk, men som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke dine synspunkter og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte. Undervisningen legger vekt på muntlig deltakelse, slik at du får oppøvet evnen til å uttrykke deg og diskutere med andre med utgangspunkt i bestemte problemstillinger.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4200
Hours:
18
Course start:
03.11.2020
Course end:
08.12.2020
Time:
17.15 - 19.45
Days:
Tue
Course-id:
3335530484
Read More Sign up