Søkeresultat

Showing 23 hits in norwegian courses oslo.
Found 25 hits in articles. Click here to see.

 • Norwegian Pre-intermediate

  This is a Norwegian course for those who want to strengthen and develop the basic skills they have in Norwegian from before, and for those who want to take Norwegian sample A1-A2. The course is on level A2 of the Council of Europe level scale.Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants are challenged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language.Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norwegian Intermediate

  Norwegian Intermediate is for those who want to be more independent when communicating in Norwegian. The course is on level B1 and prepares you for Norwegian Test A2-B1.Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants are challenged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language.Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norwegian for beginners

  Norwegian for beginners is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations.Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants  are encouraged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language.Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norskkurs høyere nivå - Perfeksjonering (C1)

  På Norskkurs høyere nivå perfeksjonering blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer.Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

 • Norwegian Pre-Intermediate – blended learning (A2)

  The course is flexible – you can learn from where it suits you best; at home, at work or while travelling. The course is a combination of online group lessons and individual work with the digital learning platform, Lingua Planet. This course provides you with a fast and effective path to higher competency in Norwegian.

 • Norwegian Course - Preparing for the Bergen test

  This is an intensive Norwegian course that prepares you to sit for the official state test in Norwegian at a higher level (the Bergen test). You should be at level B2 of the Council of Europe scale to benefit from the course.

 • English course: Elementary level A1

  English: Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method. Participants are encouraged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The goal is to quickly gain confidence using the language.

 • Norskkurs høyere mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B2)

  Ønsker du å studere ved en norsk høyskole eller et norsk universitet? Norskprøven nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning. På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir i bedre stand til å oppnå nivå B2 i ferdighetene du testes i på Norskprøven. Du styrker de kommunikative ferdighetene dine, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

 • Norskkurs høyere mellomnivå: grammatikk (B2)

  Dette er et fordypningskurs i norsk grammatikk for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset passer for alle, men er spesielt nyttig for deg som skal skrive korrekt norsk i profesjonelle sammenhenger.

 • Norskkurs høyere mellomnivå: uttale (B2)

  Det å lære språk er ikke bare en intellektuell prosess. Den er også både fysisk og teknisk. Dette uttalekurset i norsk hjelper deg å forbedre uttalen din. Kurset er systematisk bygget opp og tar for seg sentrale problemstillinger når det gjelder norsk talespråk. Intonasjon, vokallengde, uttale av enkeltlyder og trykk er veldig viktig for forståelsen av muntlig norsk. Derfor er dette viktige elementer i kurset.