Søkeresultat

Showing 20 hits in norwegian courses oslo.
Found 25 hits in articles. Click here to see.

 • Norwegian Upper-Intermediate

  Norwegian Upper-Intermediate is for those who want to be more independent when communicating in Norwegian. The course prepares you for a higher level test in Norwegian (the Bergen test).Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants are challenged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language. Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norwegian Pre-intermediate

  This is a Norwegian course for those who want to strengthen and develop the basic skills they have in Norwegian from before, and for those who want to take Norwegian sample A1-A2. The course is on level A2 of the Council of Europe level scale.Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants are challenged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language.Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norwegian Intermediate

  Norwegian Intermediate is for those who want to be more independent when communicating in Norwegian. The course is on level B1 and prepares you for Norwegian Test A2-B1.Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants are challenged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language.Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norwegian for beginners

  Norwegian for beginners is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations.Language teaching is undertaken using a communicative method. Participants  are encouraged to use the language actively in practical, everyday situations, with plenty of opportunities to practice and repeat. The aim is that participants quickly gain confidence using the language.Folkeuniversitetet is an officially recognized provider of tuition. Hours undertaken in our Norwegian courses are approved by the UDI in applications for a permanent residence permit.

 • Norwegian Course - Preparing for the Bergen test

  This is an intensive Norwegian course that prepares you to sit for the official state test in Norwegian at a higher level (the Bergen test). You should be at level B2 of the Council of Europe scale to benefit from the course.

 • Norskkurs høyere mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B2)

  Ønsker du å studere ved en norsk høyskole eller et norsk universitet? Norskprøven nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning. På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir i bedre stand til å oppnå nivå B2 i ferdighetene du testes i på Norskprøven. Du styrker de kommunikative ferdighetene dine, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

 • Norskkurs mellomnivå: konversasjon (B1)

  Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et godt nivå i språket, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i muntlig norsk med vekt på samtale og diskusjon om ulike temaer.

 • Norskkurs høyere nivå - Perfeksjonering (C1)

  På Norskkurs høyere nivå perfeksjonering blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer.Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

 • Norskkurs mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B1)

  Har du norskkunnskaper tilsvarende nivå B1, og ønsker å dokumentere dette ved å ta Norskprøven? På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven.Kurset har hovedvekt på de praktiske muntlige og skriftlige ferdighetene som kreves av deg for å bestå Norskprøven. Målet er at du skal styrke evnen din til å kommunisere, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

 • Norskkurs høyere mellomnivå: konversasjon (B2)

  Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et høyt nivå i norsk, men som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte.Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke synspunktene dine og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte.