Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Bergen 2022

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. Du får en god innføring i etablering, markedsføring, bedriftsøkonomi og ledelse. Faget er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Jonas Reinsgate 4
Total price:
28300
Hours:
180
Course start:
31.08.2022
Course end:
25.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Days:
Wed
Course-id:
3769485008
Read More Sign up

Mesterutdanningen: Faglig ledelse virtuelt klasserom H22

Mesterutdanningen - faglig ledelse byggfag. I faglig ledelse byggfag får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester. Faglig ledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
29900
Hours:
200
Course start:
06.09.2022
Course end:
06.06.2023
Time:
17.00 - 22.00
Course-id:
3776320484
Read More Sign up

Mesterutdanningen: kombinert undervisning januar23

Ønsker du å få det beste av to verdener? Dette er et tilbud til deg som tilhører faggruppene estetisk, mat, verksted, grafiske, møbel/tre og bil. Vi kombinerer samlinger og et omfattende nettbasert tilbud, til en unik pakke frem til Mesterbrevet. Opplegget går over 1 1/2 år, og inneholder 6 fysiske helgesamlinger i Lillestrøm, samt 7 lørdagssamlinger i virtuelt klasserom og noen korte webinarer.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Lillestrøm
Total price:
51000
Hours:
150
Course start:
21.01.2023
Course end:
10.06.2024
Time:
09.00 - 16.00
Course-id:
3799202004
Read More Sign up