More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

English course: Conversation Advanced level (C1)

Engelsk konversasjonskurs på høyere nivå er for deg som ønsker å utvikle de muntlige ferdighetene dine til å kunne bruke språket mer fleksibelt og effektivt. På kurset lærer du å formulere deg med god flyt og å bruke et mer nyansert og variert ordforråd.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Fagerborg skole
Total price:
2895
Hours:
16
Course start:
15.09.2020
Course end:
10.11.2020
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Tue
Course-id:
3325370358
Read More Sign up

English Course: Conversation Intermediate level (B1)

Dette er et engelskkurs for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i engelsk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Fagerborg skole
Total price:
2895
Hours:
16
Course start:
14.09.2020
Course end:
09.11.2020
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Course-id:
3325680358
Read More Sign up

English Course: Conversation Pre-intermediate level (A2)

Dette er et engelskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Forkunnskaper: A2-nivå, cirka 100 undervisningstimer i engelsk fra før.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Fagerborg skole
Total price:
2895
Hours:
16
Course start:
14.09.2020
Course end:
09.11.2020
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Mon
Course-id:
3325350358
Read More Sign up

English course: Elementary part 1 of 2 (A1) - Intensiv

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
07.09.2020
Course end:
19.10.2020
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon, Thu
Course-id:
3501885008
Read More Sign up

English course: Elementary part 1 of 2 (A1) - intensiv

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kannik skole
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
09.09.2020
Course end:
21.10.2020
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3500734009
Read More Sign up

English course: Elementary part 1 of 3 (A1)

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
09.09.2020
Course end:
25.11.2020
Time:
10.15 - 11.45
Days:
Wed
Course-id:
3502785008
Read More Sign up

English course: Elementary part 1 of 3 (A1)

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
09.09.2020
Course end:
25.11.2020
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Wed
Course-id:
3501845008
Read More Sign up

English course: Elementary part 1 of 3 (A1)-intensiv-virtual classroom

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Course start:
07.09.2020
Course end:
19.10.2020
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3566865008
Read More Sign up

English course: Elementary part 1 of 3 (A1)-virtual classroom

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Course start:
07.09.2020
Course end:
23.11.2020
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon
Course-id:
3566855008
Read More Sign up

English course: Elementary part 2 of 2 (A1) - Intensiv

Elementary level A1 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
26.10.2020
Course end:
30.11.2020
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon, Thu
Course-id:
3501975008
Read More Sign up