Subject
Level
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

English course: Pre-intermediate part 3 of 3 (A2)-virtual classroom

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk. Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
30.08.2022
Course end:
06.10.2022
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue, Thu
Course-id:
3817435008
Read More Sign up

English course: Upper Intermediate level (B2)

På Engelskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på engelsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Vi bruker "Cutting Edge Upper-Intermediate 3rd Edition", tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
6970
Hours:
56
Course start:
07.09.2022
Course end:
14.12.2022
Time:
17.15 - 20.45
Days:
Wed
Course-id:
3802280366
Read More Sign up

English for Professionals (B2)

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen PC uansett hvor du bor.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
5200
Hours:
30
Course start:
22.09.2022
Course end:
01.12.2022
Time:
17.15 - 19.45
Days:
Thu
Course-id:
3802310105
Read More Sign up

English new beginner course A1

Engelsk nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
05.09
Course end:
24.10.2022
Time:
17.30 - 20.30
Course-id:
3807163047
Read More Sign up

Franskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Zoom-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Zoom-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Teaching method:
Online courses
Total price:
6995
Course-id:
3783680181
Read More Sign up

Franskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
05.09.2022
Course end:
28.11.2022
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon
Course-id:
3813825008
Read More Sign up

Franskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Maritime vgs.
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
08.09.2022
Course end:
01.12.2022
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Thu
Course-id:
3805735008
Read More Sign up

Franskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
05.09.2022
Course end:
28.11.2022
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon
Course-id:
3813725008
Read More Sign up

Franskkurs litt øvet del 3 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Maritime vgs.
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
08.09.2022
Course end:
01.12.2022
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Thu
Course-id:
3805745008
Read More Sign up

Franskkurs litt øvet del 3+4 av 4, intensiv (A2)

På nivå A2 litt øvet får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Dette er et intensivt franskkurs som dekker andre halvdel av nivå A2. Du lærer blant annet å fortelle om kropp og helse, å beskrive din bolig, å forklare og argumentere, å beskrive hendelser i fortid og å fortelle om dine planer og prosjekter. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende Franskkurs litt øvet A2 del 2 eller tilsvarende. Lærebok: "Edito A2" tekst- og arbeidsbok, kap. 7-12.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Nydalen videregående skole
Total price:
5670
Hours:
39
Course start:
06.09.2022
Course end:
06.12.2022
Time:
17.30 - 20.00
Days:
Tue
Course-id:
3807870484
Read More Sign up