More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Norwegian for beginners part 2 of 2 (A1)

Norwegian for beginners is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Sverdrupsgate 23
Total price:
5200
Hours:
48
Course start:
21.10.2020
Course end:
30.11.2020
Time:
17.30 - 20.45
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3610124007
Read More Sign up

Online courses, Min Vei, A1,A2,B1,B2

Kursstart: Etter eget ønske.Varighet: Valgfritt.Sted: Nettbasert.Pris: Kr. 1750,- PR. MÅNEDFra og med uke 26 til og med uke 35 er ikke nettlærere tilgjengelig på grunn av ferieavvikling.Due to vacation in the period from week 26 to week 35 online teachers will not be available.

Teaching method:
Online courses
Total price:
1750
Course-id:
3553701386
Read More Sign up

Russiskkurs høyere mellomnivå - konversasjon (B2)

Dette er et russiskkurs for deg som allerede har et høyt nivå i russisk og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert og nyansert måte. Læringsmål for kurset er blant annet å kunne ta del i lengre samtaler om komplekse emner og gi uttrykk for ulike holdninger og forsvare synspunktene dine i en diskusjon. Kursmateriell deles ut av lærer. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du bor.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3400
Hours:
20
Course start:
16.09.2020
Course end:
25.11.2020
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Wed
Course-id:
3324970181
Read More Sign up

Russiskkurs mellomnivå - konversasjon (B1)

Dette er et russiskkurs for deg som allerede har et godt nivå i russisk og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert og nyansert måte. Gjennom kurset tilegner du deg et mer avansert ordforråd, et mer korrekt språk og en mer korrekt setningsstruktur. Kursmateriell deles ut av lærer. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du bor.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3400
Hours:
20
Course start:
17.09.2020
Course end:
26.11.2020
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Thu
Course-id:
3325060181
Read More Sign up

Spanskkurs mellomnivå - konversasjon (B1)

Dette er et spanskkurs for deg som allerede har et godt nivå i spansk, og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i spansk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du bor.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
2895
Hours:
16
Course start:
08.10.2020
Course end:
26.11.2020
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Thu
Course-id:
3569800105
Read More Sign up

Tyskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2)

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Teaching method:
Online courses
Total price:
6900
Course-id:
3562210181
Read More Sign up

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1)

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Teaching method:
Online courses
Total price:
6900
Course-id:
3562230181
Read More Sign up