Spanskkurs nybegynner, basisbruker (A1)

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner i et spanskspråklig land.  

Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. 

About the course

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig 

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A1. Se kursoversikt.) 

Hvem er kurset for

Spansk nybegynner er for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening? lytte- og leseøvelser, muntlig og skriftlig trening, par- og gruppearbeid, presentasjoner og rollespill, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.  

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.  

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Exam

Du får kursbevis.

Where to now?

Etter spanskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta spanskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Similar courses

spanish course

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
18.45 - 20.45
Start:
08.09.2021
End:
01.12.2021
Course-id:
3737021386

spanish course

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.Lærebok: Caminos 1 - kan få kjøpt i bokhandelen Norli i Asker

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
17.30 - 19.30
Days:
Thu
Start:
09.09.2021
End:
02.12.2021
Course-id:
3735941386

spanish course

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hønefoss, folkeuniversitetet Hønefoss
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
17.30 - 20.30
Start:
22.09.2021
End:
17.11.2021
Course-id:
3738253510
Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Arendal
Total price:
2900
Hours:
22
Time:
19.00 - 21.00
Start:
22.02.2022
End:
10.05.2022
Course-id:
3746874847

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Jonas Reins gate 4
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
12.00 - 13.30
Days:
Wed
Start:
08.09.2021
End:
24.11.2021
Course-id:
3733245008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Mosjøen, Folkeuniversitetet Mosjøen
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
18.00 - 21.00
Start:
15.09.2021
End:
03.11.2021
Course-id:
3745778656

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.50
Days:
Wed
Start:
15.09.2021
End:
10.11.2021
Course-id:
3726532000

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt tre på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Caminos 1". Kurset går på tirsdager.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
TRONDHEIM, Folkeuniversitetet Midt-Norge - Trondheim
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
17.00 - 18.30
Days:
Tue
Start:
21.09.2021
End:
07.12.2021
Registration deadline
14.09.2021
Course-id:
3659237011

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
18.00 - 21.00
Start:
22.09.2021
End:
24.11.2021
Course-id:
3733583724

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Wed
Start:
22.09.2021
End:
08.12.2021
Course-id:
3658370366

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lære og arbeidsbok Caminos 1

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bodø, Folkeuniversitetet Bodø
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
18.30 - 20.15
Days:
Tue
Start:
27.09.2021
End:
13.12.2021
Course-id:
3554318007

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
17.00 - 20.00
Start:
28.09.2021
End:
23.11.2021
Course-id:
3733603249
Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tønsberg, Greveskogen vgs
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
17.00 - 20.00
Start:
30.09.2021
End:
25.11.2021
Course-id:
3733553122

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
17.15 - 20.00
Days:
Thu
Start:
28.10.2021
End:
16.12.2021
Course-id:
3749830366

Spanskkurs nybegynner del 1+2 av 4, intensiv (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt spanskkurs kurs som dekker første halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-4.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
5295
Hours:
39
Time:
17.30 - 20.00
Days:
Tue
Start:
31.08.2021
End:
30.11.2021
Course-id:
3726640181

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå. Kurset er for deg som kan litt spansk fra før og bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å snakke om klær og farger, å spørre om pris, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive enkle e-poster og meldinger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Mon
Start:
06.09.2021
End:
22.11.2021
Course-id:
3660110105

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Strømgaten 32
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Thu
Start:
23.09.2021
End:
09.12.2021
Course-id:
3733045008

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tønsberg, Greveskogen vgs
Total price:
3420
Hours:
24
Time:
17.00 - 20.00
Start:
29.09.2021
End:
24.11.2021
Course-id:
3733563122

Spanskkurs nybegynner del 3 av 4 (A1)

På Spanskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det spanske språket. Dette er tredje kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Du lærer bl.a. å beskrive personer, å fortelle om daglige rutiner og vaner, å formulere et tidsforløp, å spørre om og angi klokkeslett. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 5-6. undervisningen foregår i digitalt klasserom på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Start:
06.09.2021
End:
22.11.2021
Course-id:
3726590105

Spanskkurs nybegynner del 3 av 4 (A1)

På Spanskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det spanske språket. Dette er tredje kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Du lærer bl.a. å beskrive personer, å fortelle om daglige rutiner og vaner, å formulere et tidsforløp, å spørre om og angi klokkeslett. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 5-6.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Tue
Start:
07.09.2021
End:
23.11.2021
Course-id:
3726480366