Spanskkurs nybegynner (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk.

Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Spanskkurs nybegynner

About the course

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte om samtalepartneren snakker langsomt og tydelig 

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer kurset for

Spansk nybegynner er for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Exam

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Where to now?

Etter spanskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta spanskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Similar courses

Spanskkurs nybegynner del av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå.Læringsmål: Klær og farger, å spørre etter pris, å be om noe i butikken, turistattraksjoner i Spania og Latin-Amerika, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive e-post og korte brev, grunnleggende grammatikk. Anbefalte forkunnskaper: tilsvarende Spanskkurs nybegynner del 1 (om lag 20 timer i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
18.11.2020
Course-id:
3326510366

Spanish A1

Spanskkurs nybegynner passer for deg som ikke har noe forkunnskaper i spansk og som ønsker en praktisk og grundig innføring.Kurset ligger på nivå A1 på Europarådets nivåskala. Kurset legger vekt på kommunikativ kompetanse slik at du raskt og effektivt tilegner deg de kunnskapene du trenger for å kommunisere på spansk muntlig og skriftlig.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Kongsberg, Folkeuniversitetet Kongsberg
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
17.30 - 20.30
Days:
Thu
Start:
10.09 Torsdag
End:
29.10.2020
Course-id:
3510003616

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon
Start:
07.09.2020
End:
23.11.2020
Course-id:
3509535008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1.Læringsmål: alfabet og uttale, å hilse, å presentere deg selv og andre, å stille og svare på enkle spørsmål, å snakke om familie og venner, å uttrykke enighet/uenighet, tall og datoer, å fortelle om fritidsaktiviteter. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Sandvika, Sandvika vgs
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3326201337

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
09.00 - 10.30
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3325620484

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3325070366

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kannik skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3501764009

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hamar, Hamar Katedralskole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3533862315

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3516335008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Rådal, Nordahl Grieg videregående skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3516455239

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Rådal, Nordahl Grieg videregående skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3516465239

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
12.00 - 13.30
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3517495008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillehammer, Lillehammer Videregående Skole avd. Sør
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
16.00 - 17.30
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3533892609

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hamar, Folkeuniversitetet - Hamar
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
10.15 - 12.15
Days:
Thu
Start:
10.09.2020
End:
26.11.2020
Course-id:
3534052317

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Thu
Start:
10.09.2020
End:
26.11.2020
Course-id:
3516355008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Thu
Start:
10.09.2020
End:
26.11.2020
Course-id:
3516365008

Spanskkurs nybegynner del 1 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Drammen, Folkeuniversitete Drammen
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
17.30 - 20.30
Days:
Thu
Start:
14.09 Mandager
End:
02.11.2020
Course-id:
3510773002

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kannik skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon
Start:
14.09.2020
End:
30.11.2020
Course-id:
3501824009

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1) i virtuelt klasserom

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición". Kurset gjennomføres som digitalt klasserom via Zoom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3350
Hours:
22
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Start:
14.09.2020
End:
23.11.2020
Course-id:
3568120181

spanish course

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hønefoss, folkeuniversitetet Hønefoss
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
17.30 - 20.30
Start:
15.09.2020
End:
10.11.2020
Course-id:
3525033510

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1.Læringsmål: alfabet og uttale, å hilse, å presentere deg selv og andre, å stille og svare på enkle spørsmål, å snakke om familie og venner, å uttrykke enighet/uenighet, tall og datoer, å fortelle om fritidsaktiviteter. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Wed
Start:
16.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3325932000

spanish course

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
19.30 - 21.30
Start:
16.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3526811386

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Haugesund, Høgskulen Vestlandet - Haugesund
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Wed
Start:
16.09.2020
End:
02.12.2020
Course-id:
3528305528

Spansk nybegynner A1/del 1-Kristiansand

Undervisningsmateriell som brukes er «Caminos 1». Lære- og arbeidsbok. På dette kurset skal vi gjennom kap. 1-3.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Kristiansand S, Tangen 76
Total price:
2900
Hours:
24
Time:
17.00 - 19.00
Start:
21.09.2020
End:
14.12.2020
Course-id:
3540084608

Spansk nybegynner A1/del 1-Arendal

Undervisningsmateriell som brukes er «Caminos 1». Lære- og arbeidsbok. På dette kurset skal vi gjennom kap. 1-3.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Arendal
Total price:
2900
Hours:
24
Time:
17.00 - 19.00
Start:
21.09.2020
End:
14.12.2020
Course-id:
3540174847

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)Bodø

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Undervisningsmateriell som brukes er «Caminos 1» lære- og arbeidsbok.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bodø, Folkeuniversitetet Bodø
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.00 - 20.45
Start:
21.09.2020
End:
30.11.2020
Course-id:
3554318007

Spanish beginners level

Boka som brukes til kurset er Caminos 1.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tromsø, Ishavsbyen vgs. Rambergan
Total price:
2600
Hours:
24
Time:
18.00 - 19.30
Days:
Mon
Start:
21.09.2020
End:
07.12.2020
Registration deadline
06.02.2020
Course-id:
3473509009

Spanskkurs nybegynner del 1 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tønsberg, Greveskogen vgs, Eikveien 2
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
18.00 - 21.00
Start:
23.09.2020
End:
18.11.2020
Course-id:
3509793122

Spanskkurs nybegynner del 1+2 av 4, intensiv (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt spanskkurs kurs som dekker første halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-4.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5095
Hours:
36
Time:
17.30 - 20.15
Days:
Mon
Start:
31.08.2020
End:
23.11.2020
Course-id:
3324380484

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon
Start:
07.09.2020
End:
23.11.2020
Course-id:
3516405008

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå.Læringsmål: Klær og farger, å spørre etter pris, å be om noe i butikken, turistattraksjoner i Spania og Latin-Amerika, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive e-post og korte brev, grunnleggende grammatikk. Anbefalte forkunnskaper: tilsvarende Spanskkurs nybegynner del 1 (om lag 20 timer i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
12.30 - 14.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3325430484

Spanskkurs nybegynner del 2 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
17.30 - 18.30
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3524881386

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå.Læringsmål: Klær og farger, å spørre etter pris, å be om noe i butikken, turistattraksjoner i Spania og Latin-Amerika, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive e-post og korte brev, grunnleggende grammatikk. Anbefalte forkunnskaper: tilsvarende Spanskkurs nybegynner del 1 (om lag 20 timer i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Sandvika, Sandvika vgs
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3326351337

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Rådal, Nordahl Grieg videregående skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3516495239

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kannik skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3501834009

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3516415008

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå.Læringsmål: Klær og farger, å spørre etter pris, å be om noe i butikken, turistattraksjoner i Spania og Latin-Amerika, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive e-post og korte brev, grunnleggende grammatikk. Anbefalte forkunnskaper: tilsvarende Spanskkurs nybegynner del 1 (om lag 20 timer i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
18.11.2020
Course-id:
3325922000

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
10.15 - 11.45
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3517505008

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Lillehammer, Lillehammer Videregående Skole avd. Sør
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3533992609

Spansk nybegynner A1/del 2-Kristiansand

Udervisningsmateriell som brukes er «Caminos 1». Lære- og arbeidsbok. På dette kurset skal vi gjennom kap. 4-6.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Kristiansand S, Tangen 76
Total price:
2900
Hours:
24
Time:
19.00 - 21.00
Start:
23.09.2020
End:
16.12.2020
Course-id:
3540094608

Spanskkurs nybegynner del 3 av 4 (A1)

Dette er tredje kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1.Læringsmål: beskrive personer, fortelle om daglige rutiner og vaner, tidsangivelser, uttrykk for hyppighet, formulere et tidsforløp (primero, después, antes de, al final), spørre om og angi klokkeslett, snakke om musikksmak, grunnleggende grammatikk. Forkunnskap: 40-60 undervisningstimer i spansk fra tidligere.Lærebok: Aula 1 International. Nueva edición, kap. 5-6.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Start:
07.09.2020
End:
16.11.2020
Course-id:
3325640366

Spanskkurs nybegynner del 3 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon
Start:
07.09.2020
End:
23.11.2020
Course-id:
3516435008

Spanskkurs nybegynner del 3 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
10.15 - 11.45
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3517545008

Spanskkurs nybegynner del 3 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kannik skole
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
24.11.2020
Course-id:
3501854009

Spanskkurs nybegynner del 3 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Thu
Start:
10.09.2020
End:
26.11.2020
Course-id:
3516445008

Spanskkurs nybegynner del 3+4 av 4, intensiv (A1)

Dette er et intensivt spanskkurs som dekker andre halvdel av nybegynnernivå A1. Læringsmål: beskrive personer, fortelle om daglige rutiner og vaner, spørre om og angi klokkeslett, bestille på restaurant, snakke om mat og kosthold, fortelle hvor noe befinner seg, spørre om og forklare veien, angi retning, angi transportmiddel, snakke om kjente byer i Spania, beskrive hendelser i fortid, grunnleggende grammatikk. Bok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 5-9.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5095
Hours:
36
Time:
17.30 - 20.15
Days:
Thu
Start:
03.09.2020
End:
26.11.2020
Course-id:
3324210484

Spanskkurs nybegynner del 4 av 4 (A1)

Dette er siste kurs på nybegynnernivå A1.Læringsmål: Bestille på restaurant, snakke om mat og kosthold, mengdeangivelser, fortelle hvor noe befinner seg, spørre om og forklare veien, angi retning, angi transportmiddel, snakke om kjente byer i Spania, beskrive hendelser i fortid, grunnleggende grammatikk. Forkunnskaper: 60-70 undervisningstimer i spansk fra tidligere. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 7-9.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
10.45 - 12.15
Days:
Tue
Start:
08.09.2020
End:
17.11.2020
Course-id:
3325460484

Spanskkurs nybegynner del 4 av 4 (A1)

Dette er siste kurs på nybegynnernivå A1.Læringsmål: Bestille på restaurant, snakke om mat og kosthold, mengdeangivelser, fortelle hvor noe befinner seg, spørre om og forklare veien, angi retning, angi transportmiddel, snakke om kjente byer i Spania, beskrive hendelser i fortid, grunnleggende grammatikk. Forkunnskaper: 60-70 undervisningstimer i spansk fra tidligere. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 7-9.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
3250
Hours:
20
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Mon
Start:
14.09.2020
End:
23.11.2020
Course-id:
3325660366