Norskkurs mellomnivå: konversasjon (B1)

Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et godt nivå i språket, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i muntlig norsk med vekt på samtale og diskusjon om ulike temaer.

Place Oslo

Change

NivåB1
Price4 200,-

About the course

Dette lærer du

På kurset legges det vekt på muntlig trening, slik at du får praktisert det du har lært på tidligere kurs. Undervisningen tar utgangspunkt i aviser, filmklipp og andre tekster som grunnlag for diskusjon. Gjennom å snakke om ulike temaer oppnår du et mer variert ordforråd, mer varierte uttrykksmåter og et mer korrekt språk. Du lærer:

 • nye ord, uttrykksmåter og nyanser i det norske språket
 • å snakke mer tydelig og med økt presisjon
 • å lytte til andre, referere og gi respons på fortellinger og beskrivelser
 • å svare på spørsmål, kommentere og motargumentere på en passende måte
 • å diskutere, konversere og argumentere på en tryggere og mer presis måte, både subjektivt og saklig i samtale med andre

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har forkunnskaper i norsk tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1 og som ønsker å fokusere på muntlig norsk og styrke de muntlige kunnskapene du allerede har.

Gjennomføring

Kurset vektlegger muntlig trening. Undervisningen tar utgangspunkt i kjente emner fra dagliglivet. Gjennom ulike praktiske øvelser får du  brukt ordforrådet du allerede har, og øver opp evnen til å uttrykke deg på en forståelig måte. Temaene for hver leksjon deles ut av læreren slik at du kan forberede deg til neste leksjon hjemme. Kursmateriell deles ut av lærer.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Sign up

Select course

 • Price 4200
 • Hours 18
 • Time 17.15 - 19.45
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Mon
 • Start17.02.2020
 • End23.03.2020
 • Registration deadline10.02.2020
Kurset vektlegger muntlig trening slik at du får praktisert det du har lært på tidligere kurs, og undervisningen tar utgangspunkt i kjente emner fra dagliglivet og oppøver din evne til å bruke språket på en forståelig måte.