Norskkurs mellomnivå: grammatikk (B1)

På dette kurset styrker du grammatikkunnskapene dine og blir tryggere på hva som er korrekt norsk. Vi går grundig gjennom den delen av norsk grammatikk som kan være vanskelig for deg som ikke har norsk som morsmål.

Place

Change

NivåB1
Price1 820,-

About the course

Dette lærer du

 • substantiv
 • verb
 • pronomen
 • adjektiv
 • preposisjoner
 • setningsstruktur

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å repetere og fordype deg i grammatiske emner. Du bør ha fullført Norskkurs mellomnivå del 1 for å få fullt utbytte av kurset.

Gjennomføring

Hver kurskveld blir du introdusert for ett eller flere grammatiske emner som blir grundig gjennomgått. Deretter får du arbeidsoppgaver knyttet til temaene. Gjennom arbeid med de ulike oppgavene får du både repetert og utdypet hvert enkelt tema. Det blir stort sett gitt skriftlige oppgaver som utfyllingsoppgaver, tekster og bilder i tillegg til noen muntlige oppgaver. Det blir også gitt hjemmelekser.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Sign up

Choose location, check price and date

Select course

 • Price 1820
 • Hours 14
 • Time 17.30 - 19.00
 • Place Bergen Sentrum
 • Days Mon, Wed
 • Start04.11.2019
 • End25.11.2019
 • Price 1820
 • Hours 14
 • Time 13.15 - 14.45
 • Place Bergen Sentrum
 • Days Mon, Wed
 • Start04.11.2019
 • End25.11.2019