Norskkurs mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B1)

Har du norskkunnskaper tilsvarende nivå B1, og ønsker å dokumentere dette ved å ta Norskprøven? På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven.

Kurset har hovedvekt på de praktiske muntlige og skriftlige ferdighetene som kreves av deg for å bestå Norskprøven. Målet er at du skal styrke evnen din til å kommunisere, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

Place Oslo

Change

NivåB1
Price6 250,-

About the course

Dette lærer du

Undervisningen retter seg mot Norskprøvens to deler:

Skriftlig del:
Du lærer å skrive korte tekster som viser synspunktene dine om et emne på en klar og forståelig måte. Du lærer å uttrykke deg mer tydelig, med vekt på

 • tekstoppbygging
 • grammatikk
 • ord og uttrykk
 • rettskriving/tegnsetting

Muntlig del:
Kurset vektlegger den muntlige deltakelsen som kreves av deg for å kunne bestå Norskprøven. Målet er at du skal kunne delta muntlig på et selvstendig nivå, og kunne snakke om kjente og personlige emner. Vi jobber med

 • vokallengde
 • uttale av enkeltlyder
 • samtalestrukturer
 • å uttrykke egne meninger og opplevelser på godt norsk

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for deg som skal ta Norskprøven på B1-nivå. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1.

Gjennomføring

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapen du har i norsk fra før. Undervisningen baserer seg på praktiske øvelser og teknikker. Det blir også noe repetisjon av hovedreglene i norsk grammatikk, tegnsetting og vokabular.  I løpet av kurset får du gjennomføre lese- og lytteprøver av samme type som dem du vil få på Norskprøven, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid. For å få fullt utbytte av kurset, spesielt den muntlige delen, bør du delta aktivt i undervisningen.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Du melder deg opp til Norskprøven på www.norskproven.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder for prøvedatoen.

Where to now?

Etter Norskkurs mellomnivå B1 anbefaler vi deg å ta Norskkurs høyere mellomnivå.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Sign up

Select course

 • Price 6250
 • Hours 48
 • Time 17.15 - 20.30
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Tue, Thu
 • Start02.04.2019
 • End16.05.2019
 • Registration deadline26.03.2019
This course focuses on the practical verbal and written skills required in order to pass Norskprøven. There are no classes between April 15th and April 22nd due to the Easter holiday.
 • Price 6250
 • Hours 48
 • Time 12.45 - 16.00
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Mon, Tue, Wed, Thu
 • Start29.04.2019
 • End16.05.2019
 • Registration deadline22.04.2019
This course focuses on the practical verbal and written skills required in order to pass Norskprøven.