Norskkurs mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B1)

Har du norskkunnskaper tilsvarende nivå B1, og ønsker å dokumentere dette ved å ta Norskprøven? På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven.

Kurset har hovedvekt på de praktiske muntlige og skriftlige ferdighetene som kreves av deg for å bestå Norskprøven. Målet er at du skal styrke evnen din til å kommunisere, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

Place

Change

NivåB1
Price4 900,- to 6 250,-

About the course

Dette lærer du

Undervisningen retter seg mot Norskprøvens to deler:

Skriftlig del:
Du lærer å skrive korte tekster som viser synspunktene dine om et emne på en klar og forståelig måte. Du lærer å uttrykke deg mer tydelig, med vekt på

 • tekstoppbygging
 • grammatikk
 • ord og uttrykk
 • rettskriving/tegnsetting

Muntlig del:
Kurset vektlegger den muntlige deltakelsen som kreves av deg for å kunne bestå Norskprøven. Målet er at du skal kunne delta muntlig på et selvstendig nivå, og kunne snakke om kjente og personlige emner. Vi jobber med

 • vokallengde
 • uttale av enkeltlyder
 • samtalestrukturer
 • å uttrykke egne meninger og opplevelser på godt norsk

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for deg som skal ta Norskprøven på B1-nivå. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1.

Gjennomføring

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapen du har i norsk fra før. Undervisningen baserer seg på praktiske øvelser og teknikker. Det blir også noe repetisjon av hovedreglene i norsk grammatikk, tegnsetting og vokabular.  I løpet av kurset får du gjennomføre lese- og lytteprøver av samme type som dem du vil få på Norskprøven, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid. For å få fullt utbytte av kurset, spesielt den muntlige delen, bør du delta aktivt i undervisningen.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Du melder deg opp til Norskprøven på www.norskproven.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder for prøvedatoen.

Where to now?

Etter Norskkurs mellomnivå B1 anbefaler vi deg å ta Norskkurs høyere mellomnivå.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Sign up

Choose location, check price and date

Select course

 • Price 6250
 • Hours 48
 • Time 12.45 - 16.00
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Mon, Tue, Wed, Thu
 • Start04.11.2019
 • End21.11.2019
 • Registration deadline28.10.2019
This course focuses on the practical verbal and written skills required in order to pass Norskprøven.