Norskkurs høyere mellomnivå: konversasjon (B2)

Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et høyt nivå i norsk, men som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte.

Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke synspunktene dine og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte.

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

About the course

Dette lærer du

På kurset legges det vekt på muntlig trening, slik at du får trene på å uttrykke deg og diskutere med andre med utgangspunkt i ulike problemstillinger. Du lærer:

  • nye ord, uttrykksmåter og nyanser i det norske språket
  • å snakke mer tydelig og med økt presisjon
  • å lytte til andre, referere og gi respons på fortellinger og beskrivelser
  • å svare på spørsmål, kommentere og motargumentere på en passende måte
  • å diskutere, konversere og argumentere på en tryggere og mer presis måte, både subjektivt og saklig i samtale med andre

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har forkunnskaper i norsk tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1 og som ønsker å fokusere på muntlig norsk og styrke de muntlige kunnskapene du allerede har.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Undervisningen tar utgangspunkt i oppgaver som deles ut av læreren som grunnlag for diskusjon. Gjennom å snakke om ulike temaer oppnår du et mer variert ordforråd, mer varierte uttrykksmåter og et mer korrekt språk. Kursmateriell deles ut av lærer. For å få fullt utbytte av kurset bør du forberede deg hjemme til hver kursgang. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.