Norskkurs høyere mellomnivå: grammatikk (B2)

Dette er et fordypningskurs i norsk grammatikk for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset passer for alle, men er spesielt nyttig for deg som skal skrive korrekt norsk i profesjonelle sammenhenger.

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

About the course

Dette lærer du

  • grammatikk
  • setningsstruktur
  • ulike temaer basert på elevenes ønsker og behov
  • korrekt språkbruk 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har gode kunnskaper i norsk, men som møter problemer når du må skrive formelle tekster og holde presentasjoner. Kurset er også nyttig for deg som søker å bedre forstå logikken i norsk språkbruk.

Du bør ha fullført Norskkurs høyere mellomnivå B2 eller ha tilsvarende grammatiske kunnskaper.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Hver kurskveld blir du introdusert for ett eller flere grammatiske emner som blir grundig gjennomgått av lærer. Deretter får du arbeidsoppgaver knyttet til de nye temaene. Det blir hovedsakelig gitt skriftlige oppgaver.

I tillegg skal du skrive to til tre tekster som leveres inn. Temaene vil til en viss grad tilpasses deltakernes ønsker. Når den første oppgaven er levert, blir denne gjennomgått og korrigert i fellesskap.

Arbeidsmetoder på kurset er individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid, gjennomgang i plenum og diskusjon. Det blir også gitt hjemmelekser. Det er viktig at du setter at tid til å jobbe grundig med stoffet i etterkant av undervisningen.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.