Norskkurs høyere mellomnivå: grammatikk (B2)

Dette er et fordypningskurs i norsk grammatikk for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset passer for alle, men er spesielt nyttig for deg som skal skrive korrekt norsk i profesjonelle sammenhenger.

About the course

Dette lærer du

  • verb
  • preposisjoner
  • setningsstruktur
  • dialekter
  • nynorsk
  • ulike temaer basert på elevenes ønsker

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har gode kunnskaper i norsk, men som møter problemer når du må skrive formelle tekster og holde presentasjoner. Kurset er også nyttig for deg som synes det er vanskelig å forstå folk som snakker dialekt og skriver på nynorsk, og som søker å bedre forstå logikken i norsk språkbruk.

Du bør ha fullført Norskkurs høyere mellomnivå B2 eller ha tilsvarende grammatiske kunnskaper.

Gjennomføring

Hver kurskveld blir du introdusert for ett eller flere grammatiske emner som blir grundig gjennomgått av lærer. Deretter får du arbeidsoppgaver knyttet til de nye temaene. Det blir hovedsakelig gitt skriftlige oppgaver.

I tillegg skal du skrive tre til fire tekster som leveres inn. Temaene vil til en viss grad tilpasses deltakernes ønsker. Når den første oppgaven er levert, blir denne gjennomgått og korrigert i fellesskap. Innleveringene blir gjort i Its Learning.

Arbeidsmetoder på kurset er individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid, gjennomgang i plenum og diskusjon. Det blir også gitt hjemmelekser. Det er viktig at du setter at tid til å jobbe grundig med stoffet i etterkant av undervisningen.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Similar courses

Norwegian course upper intermediate - grammar (B2 - C1)

Dette er et fordypningskurs i norsk grammatikk for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset passer for alle, men er spesielt nyttig for deg som skal skrive korrekt norsk i profesjonelle sammenhenger.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4650
Hours:
24
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Wed
Start:
12.08.2020
End:
16.09.2020
Registration deadline
05.08.2020
Course-id:
3335570484

Norwegian course upper intermediate level - grammar (B2 - C1)

Dette er et fordypningskurs i norsk grammatikk for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset passer for alle, men er spesielt nyttig for deg som skal skrive korrekt norsk i profesjonelle sammenhenger.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4650
Hours:
24
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Thu
Start:
05.11.2020
End:
10.12.2020
Registration deadline
29.10.2020
Course-id:
3335610484