Norskkurs høyere mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B2)

Ønsker du å studere ved en norsk høyskole eller et norsk universitet? Norskprøven nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning. På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir i bedre stand til å oppnå nivå B2 i ferdighetene du testes i på Norskprøven. Du styrker de kommunikative ferdighetene dine, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

Norskkurs-norskprøven

About the course

Dette lærer du

Undervisningen retter seg mot Norskprøvens to deler:

Skriftlig del
Du lærer å skrive korte tekster som viser synspunktene dine om et emne på en klar og forståelig måte. Vi fokuserer på:

  • tekstoppbygging
  • grammatikk
  • ord og uttrykk
  • rettskriving
  • tegnsetting

Muntlig del
Gjennom praktiske øvelser trener du på å kunne delta i samtaler på et selvstendig nivå, og å kunne snakke om kjente og personlige emner. Vi jobber spesielt med:

  • vokallengde
  • uttale av enkeltlyder
  • samtalestrukturer
  • å uttrykke egne meninger og opplevelser på forståelig og god norsk

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for deg som skal ta Norskprøven på B2-nivå. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende Norskkurs høyere mellomnivå B2.

Gjennomføring

Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før. Gjennom repetisjon, praktiske øvelser og teknikker øver du på de ferdighetene som kreves for å kunne bestå Norskprøven B2. I løpet av kurset får du gjennomføre lese- og lytteprøver av samme type som dem du vil få på Norskprøven, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid. For å få fullt utbytte av kurset, spesielt den muntlige delen, bør du delta aktivt i undervisningen. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Du melder deg opp til Norskprøven på www.norskproven.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder for prøvedatoen.

Where to now?

Etter Norskkurs høyere mellomnivå B2 bør du være i stand til avlegge Norskprøven på nivå B2.  

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Similar courses

Norwegian course upper intermediate level - preparation for Norskprøven (B2)

Norskkurs høyere mellomnivå – Forberedelse til Norskprøven B2 – virtuelt foregår via videokonferanseverktøyet Zoom. Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6300
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Mon, Wed
Start:
10.08.2020
End:
16.09.2020
Registration deadline
03.08.2020
Course-id:
3570240105

Norwegian course preparation for Norskprøven (B2)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Start:
31.08.2020
End:
17.09.2020
Registration deadline
24.08.2020
Course-id:
3317220484

Norwegian course preparation for Norskprøven (B2)

Norskkurs høyere mellomnivå – Forberedelse til Norskprøven B2 – virtuelt foregår via videokonferanseverktøyet Zoom. Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6300
Hours:
48
Time:
08.45 - 12.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Start:
31.08.2020
End:
17.09.2020
Registration deadline
24.08.2020
Course-id:
3570250105

Norwegian course upper intermediate level - preparation for Norskprøven (B2)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue, Thu
Start:
13.10.2020
End:
19.11.2020
Registration deadline
06.10.2020
Course-id:
3317320484

Norwegian course upper intermediate level - preparation for Norskprøven (B2)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6300
Hours:
48
Time:
08.45 - 12.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Start:
02.11.2020
End:
19.11.2020
Registration deadline
26.10.2020
Course-id:
3317270484