Norskkurs høyere mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B2)

Ønsker du å studere ved en norsk høyskole eller et norsk universitet? Norskprøven nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning. På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir i bedre stand til å oppnå nivå B2 i ferdighetene du testes i på Norskprøven. Du styrker de kommunikative ferdighetene dine, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

Place Oslo

Change

NivåB2
Price6 300,-
Norskkurs-norskprøven

About the course

Dette lærer du

Undervisningen retter seg mot Norskprøvens to deler:

Skriftlig del
Du lærer å skrive korte tekster som viser synspunktene dine om et emne på en klar og forståelig måte. Vi fokuserer på:

 • tekstoppbygging
 • grammatikk
 • ord og uttrykk
 • rettskriving
 • tegnsetting

Muntlig del
Gjennom praktiske øvelser trener du på å kunne delta i samtaler på et selvstendig nivå, og å kunne snakke om kjente og personlige emner. Vi jobber spesielt med:

 • vokallengde
 • uttale av enkeltlyder
 • samtalestrukturer
 • å uttrykke egne meninger og opplevelser på forståelig og god norsk

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for deg som skal ta Norskprøven på B2-nivå. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende Norskkurs høyere mellomnivå B2.

Gjennomføring

Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før. Gjennom repetisjon, praktiske øvelser og teknikker øver du på de ferdighetene som kreves for å kunne bestå Norskprøven B2. I løpet av kurset får du gjennomføre lese- og lytteprøver av samme type som dem du vil få på Norskprøven, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid. For å få fullt utbytte av kurset, spesielt den muntlige delen, bør du delta aktivt i undervisningen. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Du melder deg opp til Norskprøven på www.norskproven.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder for prøvedatoen.

Where to now?

Etter Norskkurs høyere mellomnivå B2 bør du være i stand til avlegge Norskprøven på nivå B2.  

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Sign up

Select course

 • Price 6300
 • Hours 48
 • Time 17.15 - 20.30
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Mon, Wed
 • Start27.01.2020
 • End04.03.2020
 • Registration deadline20.01.2020
Norwegian upper-intermediate - “Norskprøven” preparation (B2) uses the book Klart det!, textbook and workbook, by Gølin Kaurin Nilsen. We use the 2015 edition.
 • Price 6300
 • Hours 48
 • Time 12.45 - 16.00
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Mon, Tue, Wed, Thu
 • Start17.02.2020
 • End05.03.2020
 • Registration deadline10.02.2020
Norwegian upper-intermediate - “Norskprøven” preparation (B2) uses the book Klart det!, textbook and workbook, by Gølin Kaurin Nilsen. We use the 2015 edition.
 • Price 6300
 • Hours 48
 • Time 17.15 - 20.30
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Tue, Thu
 • Start31.03.2020
 • End14.05.2020
 • Registration deadline24.03.2020
Norwegian upper-intermediate - “Norskprøven” preparation (B2) uses the book Klart det!, textbook and workbook, by Gølin Kaurin Nilsen. We use the 2015 edition.
 • Price 6300
 • Hours 48
 • Time 08.45 - 12.00
 • Place Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Days Mon, Tue, Wed, Thu
 • Start27.04.2020
 • End14.05.2020
 • Registration deadline20.04.2020
Norwegian upper-intermediate - “Norskprøven” preparation (B2) uses the book Klart det!, textbook and workbook, by Gølin Kaurin Nilsen. We use the 2015 edition.