Norskkurs høyere akademisk nivå (C1)

På Norskkurs høyere akademisk nivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg presist og nyansert om varierte temaer. 

Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. 

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det betyr at om du tar norskkurs med undervisningsformen virtuelt klasserom, godkjennes kurstimene av UDI ved søknad om varig oppholdstillatelse.

About the course

Dette lærer du

 • å beherske lengre, sammenhengende og nyansert tale 
 • å forstå tv-programmer og filmer på norsk uten altfor store anstrengelser 
 • å forstå komplekse avisartikler, og fag- og skjønnlitterære tekster 
 • å uttrykke deg flytende, tydelig og spontant 
 • å delta i diskusjoner og debatter med letthet 
 • å gi klare og detaljerte beskrivelser av komplekse emner 
 • å skrive klare, velstrukturerte tekster i ulike sjangere 
 • å gi uttrykk for synspunktene dine på en utfyllende måte 
 • å bruke språket muntlig og skriftlig til å bearbeide, sammenfatte og videreformidle informasjon på en hensiktsmessig måte  
 • å videreutvikle ordforråd inkludert bruk av omformuleringer, idiomatiske uttrykk og alminnelige talemåter. 

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av høyere akademisk nivå. Se kursoversikt.

Hvem er kurset for

Norskkurs høyere akademisk nivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført høyere mellomnivå B2. Det vil si du som: 

 • kan beherske hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner
 • kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk, slik at kommunikasjon med norsktalende blir uanstrengt for alle parter
 • kan skrive tydelige og detaljerte tekster om et vidt spekter av temaer
 • kan forklare synspunktet ditt på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen «live» fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er, dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.  Alle forelesningene vil bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker.

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen «live» i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Where to now?

Etter norskkurs høyere akademisk nivå (C1) er du forberedt til å ta Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten som er på B2-C1), se Norsk språktest sine sider eller Norskprøven C1 høyere akademisk nivå, se www.kompetansenorge.no.

Har du spørsmål om permanent oppholdstillatelse, sjekk UDI sine sider.

You have chosen:

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer effektiv og avansert språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og medieartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6760
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Thu
Start:
18.08.2022
End:
03.11.2022
Registration deadline
09.08.2022
Course-id:
3816960484

Similar courses

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer effektiv og avansert språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og medieartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer. Undervisningen foregår på Zoom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6760
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue
Start:
16.08.2022
End:
01.11.2022
Registration deadline
12.08.2022
Course-id:
3816970105

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer effektiv og avansert språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og medieartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer. Undervisningen foregår på Zoom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6760
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue, Thu
Start:
08.11.2022
End:
15.12.2022
Registration deadline
08.11.2022
Course-id:
3823880105

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer effektiv og avansert språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og medieartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6760
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue
Start:
10.01.2023
End:
28.03.2023
Registration deadline
03.01.2023
Course-id:
3823910484

Norwegian course advanced level (C1)

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer effektiv og avansert språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og medieartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer. Undervisningen foregår på Zoom.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6760
Hours:
48
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Thu
Start:
12.01.2023
End:
30.03.2023
Registration deadline
05.01.2023
Course-id:
3823890105