Italienskkurs nybegynner, basisbruker (A1)

Italienskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.  

Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på italiensk. 

About the course

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig 

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A1. Se kursoversikt.

Hvem passer kurset for

Italienskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe italiensk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid. 

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Du får kursbevis. Etter Italienskkurs litt øvet (A2) kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat/eksamen (DELE eller TELC).

Where to now?

Etter italienskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta italienskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

You have chosen:

Italian

På våre nybegynnerkurs i italiensk får du en grundig og effektiv innføring i språket. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursganger vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på italiensk. Nybegynnerkursene gir et godt grunnlag for videre læring av språket. Dette er et intensivt kurs som dekker første halvdel av nybegynnernivå A1. Lærebok: "New Italian Espresso", kap. 1-4.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Nydalen videregående skole
Total price:
5670
Hours:
39
Time:
18.00 - 20.30
Days:
Wed
Start:
07.09.2022
End:
07.12.2022
Course-id:
3808420484

Similar courses

Italian

På våre nybegynnerkurs i italiensk får du en grundig og effektiv innføring i språket. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursganger vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på italiensk. Nybegynnerkursene gir et godt grunnlag for videre læring av språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Lærebok: "New Italian Espresso", kap. 1-2. Kurset foregår i virtuelt klasserom, og du kan delta uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3590
Hours:
22
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Mon
Start:
12.09.2022
End:
28.11.2022
Course-id:
3808370105

Italian

På våre nybegynnerkurs i italiensk får du en grundig og effektiv innføring i språket. Dette er andre kurs av totalt tre på nybegynnernivå A1. Du lærer å fortelle om yrket ditt og hvor du jobber, å beskrive dagligdagse aktiviteter, å si hva du liker, å fortelle om dine fritidsaktiviteter, interesser og beskrive personer. Du lærer også om preposisjoner, tidsuttrykk og presensformer av verb. Lærebok: "New Italian Espresso", kap. 3-4. Kurset foregår på Zoom, og du kan delta uansett hvor du befinner deg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3590
Hours:
22
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Start:
05.09.2022
End:
21.11.2022
Course-id:
3808380105

Italian course

På våre nybegynnerkurs i italiensk får du en grundig og effektiv innføring i språket. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursganger vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på italiensk. Nybegynnerkursene gir et godt grunnlag for videre læring av språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Lærebok: "New Italian Espresso", kap. 1-2.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hønefoss, folkeuniversitetet Hønefoss
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
18.00 - 21.00
Days:
Mon
Start:
05.09.2022
End:
24.10.2022
Course-id:
3810123510

Italian course

Italiensk nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
17.30 - 19.30
Days:
Tue
Start:
06.09.2022
End:
29.11.2022
Course-id:
3814561386

Italian course

Italiensk nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
19.15 - 21.15
Start:
13.09.2022
End:
22.11.2022
Course-id:
3822501386