Franskkurs litt øvet, basisbruker (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk.

Du blir tryggere når du trenger å kommunisere i enkle språksituasjoner på fransk.

About the course

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • lese og skrive enkle tekster om kjente emner

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt.

Hvem er kurset for

Franskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si at du 

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening? lytte- og leseøvelser, muntlig og skriftlig trening, par- og gruppearbeid, presentasjoner og rollespill, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.  

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Etter Franskkurs litt øvet  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat/eksamen (DELF/TELC). Du får kursbevis.

Where to now?

Etter Franskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta Franskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Similar courses

Franskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon
Start:
05.09.2022
End:
28.11.2022
Registration deadline
29.08.2022
Course-id:
3813825008

Franskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Maritime vgs.
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Thu
Start:
08.09.2022
End:
01.12.2022
Course-id:
3805735008

french course level 2

Dette er et franskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i fransk fra før. Kurset ligger på nivå A2 på Europarådets nivåskala.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Folkeuniversitetet Arendal
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
19.30 - 21.30
Start:
21.09.2022
End:
30.11.2022
Course-id:
3820974841

french

Dette er et intensivt franskkurs som dekker første halvdel av nivå A2. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Du blir tryggere i å kommunisere på fransk i enkle språksituasjoner. Forkunnskaper: nivå A1. Lærebok: "Edito A2" tekst- og arbeidsbok, kap. 1-6.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Nydalen videregående skole
Total price:
5670
Hours:
39
Time:
17.45 - 20.15
Days:
Thu
Start:
08.09.2022
End:
08.12.2022
Course-id:
3807860484

Franskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Mon
Start:
05.09.2022
End:
28.11.2022
Registration deadline
29.08.2022
Course-id:
3813725008

Franskkurs litt øvet del 3 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Maritime vgs.
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Thu
Start:
08.09.2022
End:
01.12.2022
Course-id:
3805745008

Franskkurs litt øvet del 3+4 av 4, intensiv (A2)

På nivå A2 litt øvet får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Dette er et intensivt franskkurs som dekker andre halvdel av nivå A2. Du lærer blant annet å fortelle om kropp og helse, å beskrive din bolig, å forklare og argumentere, å beskrive hendelser i fortid og å fortelle om dine planer og prosjekter. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende Franskkurs litt øvet A2 del 2 eller tilsvarende. Lærebok: "Edito A2" tekst- og arbeidsbok, kap. 7-12.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Nydalen videregående skole
Total price:
5670
Hours:
39
Time:
17.30 - 20.00
Days:
Tue
Start:
06.09.2022
End:
06.12.2022
Course-id:
3807870484