Franskkurs høyere nivå (C1)

Dette er et franskkurs for deg som vil beherske avansert fransk både skriftlig og muntlig. Etter at du har fullført dette nivået, kan du bruke språket korrekt, nyansert og spontant både i sosiale og yrkesmessige sammenhenger.

About the course

Dette lærer du

  • å forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt
  • å uttrykke deg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at du leter etter uttrykksmåter
  • å bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål
  • å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at du mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører
  • å kunne ta detaljerte notater fra en forelesning eller et møte innenfor ditt interesseområde som er så nøyaktige at de også kan være til nytte for andre

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå C1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".

Hvem passer det for

Franskkurs høyere nivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå B2, det vil si du som

  • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde.
  • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
  • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
  • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Exam

Etter Franskkurs høyere nivå  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat/eksamen (DELF/DALF). Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Similar courses

French course

Franskkurs på høyere nivå ligger på nivå C1 på Europarådets nivåskala. Du utvikler kunnskaper til å bruke språket fleksibelt og effektivt, sosialt og faglig.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3740
Hours:
24
Time:
17.45 - 19.45
Days:
Tue
Start:
06.09.2022
End:
22.11.2022
Course-id:
3807541386