Franskkurs høyere mellomnivå (B2)

På Franskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på fransk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

About the course

Dette lærer du

  • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og
  • abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
  • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
  • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
  • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B2. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Franskkurs høyere mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå B1, det vil si du som

  • forstår hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
  • kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
  • kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,
  • kan diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
  • kan uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

 

 

 

Exam

Etter Franskkurs høyere mellomnivå  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat/eksamen (DALF/DELF). Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Where to now?

Etter franskkurs høyere mellomnivå vil vi anbefale deg å ta franskkurs høyere nivå slik at du kommer opp på nivå C1. 

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Similar courses

Franskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2)

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Teaching method:
Online courses
Total price:
6900
Hours:
10
Course-id:
3562190181

Fransk B2 konversasjon - Arendal

Pensumlitteratur = Kompendium

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Arendal
Total price:
2900
Hours:
24
Time:
17.00 - 19.00
Start:
30.09.2020
End:
16.12.2020
Course-id:
3540154847

Fransk B2 høyere mellomnivå

På Franskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på fransk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Kristiansand S, Folkeuniversitetet Kristiansand
Total price:
2900
Hours:
24
Time:
17.00 - 19.00
Days:
Wed
Start:
27.01.2021
End:
14.04.2021
Course-id:
3578374662

French course

På Franskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på fransk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3195
Hours:
24
Time:
17.45 - 19.45
Days:
Wed
Start:
09.09.2020
End:
25.11.2020
Course-id:
3524651386