Naturfag Vg1

Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Naturfag - deltaker

About the program

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

1. Forskning: Planlegging av forsøk, datasimulering, måleusikkerhet og feilkilder, vurdering av observasjoner

2. Bærekraftig utvikling Økosystemene i endring, populasjonsutvikling, forbruksvalg og miljø, globale interessekonflikter, globale miljøutfordringer, naturforvaltning og urfolk

3. Ernæring og helse Næringsstoffer, mineraler, sporstoffer og salter, påvisning av næringsstoffer, fordøyelsen, kosmetiske produkter, næringsstoffer og helse

4. Stråling og radioaktivitet Nordlyset, sola og ozonlaget, drivhuseffekten, radioaktivitet og ioniserende stråling fra verdensrommet

5. Energi for framtiden Solenergi, varmepumper, redoksreaksjoner, batteri og brenselceller, biomasse som energi, hydrogen som energi

6. Bioteknologi Gener, krysning og genmodifisering, medisinsk bruk av bioteknologi, etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som vil  ta privatisteksamen i naturfag, enten for å få generell studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning , virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. For klasseromsundervisning/virtuelt klasserom er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

  • Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.
    Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker.
  • Kombinert undervisning er en kombinasjon av fysiske samlinger og nettstudier.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse. 

Exam

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp. Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no. Fagkode: Kunnskapsløftet: NAT1002. 

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Eksamen i naturfag er en muntlig-praktisk eksamen. Det betyr at du vil få en oppgave med et praktisk innslag.

Questions? Please contact one of our course centers.

Contact us

Similar courses

Studiekompetanse naturfag

Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Tønsberg
Total price:
11000
Hours:
80
Time:
16.30 - 21.30
Start:
Uke 36 - Ukedag annonseres senere
End:
20.06.2021
Course-id:
3367913117

Studiekompetanse naturfag

Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Total price:
11000
Hours:
110
Time:
08.30 - 15.30
Start:
Uke 37 - Ukedag annonseres senere
End:
20.06.2021
Course-id:
3367893222

Studiekompetanse Naturfag

Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
10800
Hours:
80
Time:
17.30 - 20.30
Start:
Oppstart skjer i uke 37
End:
25.03.2021
Course-id:
3431173222
Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Arendal
Total price:
8100
Hours:
68
Time:
17.00 - 18.45
Start:
22.09.2020
End:
25.05.2021
Course-id:
3490664847