More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

The course does not meet the criteria you have selected. Please check the course list beneath for possible alternatives. Alternatively, you can change some of the course preferences you have selected.

Preparing for the Bergenstest - Tromsø

På kurset brukes boka Her på Berget, samt materiell fra Bergenstesten.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tromsø, Ishavsbyen vgs. Rambergan
Total price:
5400
Hours:
48
Course start:
22.09.2020
Course end:
12.11.2020
Time:
18.00 - 20.30
Days:
Tue, Thu
Course-id:
3472689009
Read More Sign up

Produksjonsledelse - Virtuelt klasserom

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.25 plasser er offentlig finansiert.Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
53000
Hours:
360
Course start:
07.09.2020
Course end:
31.05.2022
Time:
16.00 - 21.00
Course-id:
3467240101
Read More Sign up

Prosjektledelse - Virtuelt klasserom

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.25 plasser er offentlig finansiert.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
53000
Hours:
360
Course start:
07.09.2020
Course end:
31.05.2022
Time:
16.15 - 20.15
Course-id:
3467200101
Read More Sign up

Prosjektledelse PLP

Kurset gir deg en innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektutvikling og -styring. PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse: oppbygging, organisering, beslutningsprosess og oppfølging og kvalitetssikring.PLP legger også vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Leirvik I Sogn, Hotel Sognefjord
Total price:
7500
Hours:
28
Course start:
18.09.2020
Course end:
07.11.2020
Time:
09.30 - 16.00
Days:
Fri, Sat
Course-id:
3515656953
Read More Sign up

Prosjektstyring med MS Project

Du lærer å bruke Microsoft Project som er et av verdens mest brukte verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Kurset gjennomføres som videokonferanse og du deltar "live" fra din egen pc via internett. Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
6500
Hours:
20
Course start:
06.10.20
Course end:
08.12.2020
Time:
08.30 - 10.30
Days:
Tue
Course-id:
3340758370
Read More Sign up

Regnskap Visma eAccounting

På dette regnskapskurset får du en teoretisk og praktisk innføring i regnskapsmessige prinsipper etter norsk standard. Du får forståelse for bokføring, begreper og gjeldende regler.Etter fullført kurs vil du være i stand til å føre regnskap ved hjelp av det nettbaserte programmet Visma eAccounting.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
8500
Hours:
40
Course start:
08.10.2020
Course end:
10.12.2020
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3524781386
Read More Sign up

Regnskap Visma eAccounting

På dette regnskapskurset får du en teoretisk og praktisk innføring i regnskapsmessige prinsipper etter norsk standard. Du får forståelse for bokføring, begreper og gjeldende regler.Etter fullført kurs vil du være i stand til å føre regnskap ved hjelp av det nettbaserte programmet Visma eAccounting.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Total price:
8500
Hours:
40
Course start:
Medio oktober 2020
Course end:
01.12.2020
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3498483249
Read More Sign up

Regnskapskonsulent

Regnskapskonsulent er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor regnskap og lønn. Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med regnskapsføring og lønnskjøring i både privat og offentlig sektor. Utdanningen gir, etter en del praksis, også kompetanse til å jobbe som controller, internrevisor eller som mellomleder og veileder for medarbeidere innen regnskap og lønn.26 plasser er offentlig finansiert.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
53000
Hours:
360
Course start:
31.08.2020
Course end:
31.05.2022
Time:
16.15 - 20.00
Course-id:
3537327011
Read More Sign up

Regnskapskonsulent - Bergen

Regnskapskonsulent er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor regnskap og lønn. Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med regnskapsføring og lønnskjøring i både privat og offentlig sektor. Utdanningen gir, etter en del praksis, også kompetanse til å jobbe som controller, internrevisor eller som mellomleder og veileder for medarbeidere innen regnskap og lønn.Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Jonas Reinsgate 4
Total price:
53000
Hours:
360
Course start:
31.08.2020
Course end:
31.05.2022
Time:
16.15 - 20.00
Course-id:
3534305008
Read More Sign up

Reiselivsmedarbeider intensivt

Utdanningen er for deg som har arbeidserfaring fra reiselivsbransjen og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.Gjennom utdanningen får du en allsidig og nyttig kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen.Vi har noen kursplasser uten kursavgift, for permitterte og arbeidsledige.

Teaching method:
Virtual classroom
Total price:
12000
Hours:
28
Course start:
31.08.2020
Course end:
23.11.2020
Time:
17.00 - 19.00
Days:
Mon
Course-id:
3461840101
Read More Sign up