More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

English course: Pre-intermediate part 3 of 3 (A2) - intensiv

In English Pre-intermediate level (A2), you will build on the basic knowledge you acquired at the beginner level. At this level, you will broaden your vocabulary and develop a greater understanding of English grammar. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kannik skole
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
01.02.2021
Course end:
15.03.2021
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3623604009
Read More Sign up

English course: Pre-intermediate part 4 of 4 (A2) - Intensiv

In English Pre-intermediate level (A2), you will build on the basic knowledge you acquired at the beginner level. At this level, you will broaden your vocabulary and develop a greater understanding of English grammar. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
01.02.2021
Course end:
15.03.2021
Time:
19.15 - 20.45
Days:
Mon, Thu
Course-id:
3647705008
Read More Sign up

English course: Upper Intermediate level (B2)

På Engelskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på engelsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Lærebok: "Face 2 Face Upper-Intermediate B2", Second Edition tekst- og arbeidsbok.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6290
Hours:
48
Course start:
27.01.2021
Course end:
26.05.2021
Time:
17.15 - 20.00
Days:
Wed
Course-id:
3637770484
Read More Sign up

English course: Upper Intermediate part 1+2 of 4 (B2)

In English Upper Intermediate level (B2), you will learn to express yourself clearly and in detail about a range of themes, expanding your vocabulary. You will be perfecting your grammar, sentence structure and spelling. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Stavanger, Kjell Arholmshus UiS
Total price:
5280
Hours:
44
Course start:
02.02.2021
Course end:
27.04.2021
Time:
17.30 - 20.45
Days:
Tue
Course-id:
3623694036
Read More Sign up

English course: Upper Intermediate part 4 of 4 (B2)

In English Upper Intermediate level (B2), you will learn to express yourself clearly and in detail about a range of themes, expanding your vocabulary. You will be perfecting your grammar, sentence structure and spelling. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3195
Hours:
22
Course start:
02.02.2021
Course end:
27.04.2021
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Course-id:
3627305008
Read More Sign up

English for Professionals (B2)

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Kursmateriell for dette kurset deles ut av lærer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5050
Hours:
30
Course start:
03.03.2021
Course end:
12.05.2021
Time:
17.15 - 20.00
Days:
Wed
Course-id:
3637820484
Read More Sign up

English, beginner,

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Undervisningen er kommunikativ: Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Total price:
3195
Hours:
24
Course start:
18.02.2021
Course end:
27.05.2021
Time:
17.00 - 19.00
Course-id:
3668183117
Read More Sign up

Fagutdanning i søm og design, 2021-2022 Oslo

Fagutdanning i søm og design er en fulltidsutdanning på dagtid for deg som ønsker en karriere i faget. Utdanningen er en av få i Norge som fokuserer på søm- og designfaget som håndverksfag. Gjennom en kombinasjon av relevant teori og praktisk trening oppnår du ferdighetene du trenger for å kunne lage de klærne du ønsker.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrømsvei 15
Total price:
89000
Hours:
700
Course start:
tirsdag 31. august 2021
Course end:
22.03.2022
Time:
09.00 - 15.00
Days:
Mon, Tue, Thu, Fri
Course-id:
3629790484
Read More Sign up

Fransk B2 høyere mellomnivå

På Franskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på fransk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Kristiansand S, Kristiansand
Total price:
2900
Hours:
24
Course start:
27.01.2021
Course end:
14.04.2021
Time:
17.00 - 19.00
Days:
Wed
Course-id:
3578374608
Read More Sign up

Fransk nybegynner A1/1- Arendal

Pensumlittertur = Kompendium

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Arendal, Arendal
Total price:
2900
Hours:
24
Course start:
17.02.2021
Course end:
12.05.2021
Time:
19.00 - 21.00
Course-id:
3540134847
Read More Sign up