Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

english course B1

Dette er et engelskkurs for deg som vil oppnå bedre flyt og ordforråd så du lettere kan bruke språket. Kurset ligger på nivå B1 på Europarådets nivåskala.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3600
Hours:
24
Course start:
11.01.2022
Course end:
05.04.2022
Time:
17.30 - 19.30
Course-id:
3774881386
Read More Sign up

English Course for Beginners A1

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å presentere deg og andre, bestille, kjøpe varer, forklare et problem, be om hjelp, avtale et møte, osv. Vi bruker «Cutting Edge 3rd Edition Elementary» textbook og workbook with key, som utgangspunkt for undervisningen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
7099
Hours:
60
Course start:
27.01.2022
Course end:
19.05.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Thu
Course-id:
3770410366
Read More Sign up

English Course Intermediate B1

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk. Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging. Vi bruker "Cutting Edge 3rd Edition Intermediate B1", tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
7099
Hours:
60
Course start:
02.02.2022
Course end:
25.05.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Wed
Course-id:
3771830366
Read More Sign up

English Course Pre-Intermediate A2

På engelskkurs litt øvet A2 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i engelsk fra før. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for engelsk grammatikk. Du blir tryggere når du trenger å kommunisere i enkle språksituasjoner på engelsk. Vi bruker «Cutting Edge Pre-Intermediate» 3rd Edition, tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
7099
Hours:
60
Course start:
01.02.2022
Course end:
31.05.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Tue
Course-id:
3770770366
Read More Sign up

English course: Advanced level (C1)

Dette engelskkurset passer for deg som ønsker å vedlikeholde og videreutvikle engelskkunnskapene dine slik at du kan bruke språket korrekt og fleksibelt, både i sosiale og yrkesmessige sammenhenger. Vi bruker kursboken "Cutting Edge 3rd Edition Advanced C1", tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
7099
Hours:
60
Course start:
03.02.2022
Course end:
02.06.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Thu
Course-id:
3771850366
Read More Sign up

English course: Conversation Advanced level (C1)

Engelsk konversasjonskurs på høyere nivå er for deg som ønsker å utvikle de muntlige ferdighetene dine til å kunne bruke språket mer fleksibelt og effektivt. På kurset lærer du å formulere deg med god flyt og å bruke et mer nyansert og variert ordforråd.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Fagerborg skole
Total price:
2950
Hours:
16
Course start:
01.03.2022
Course end:
26.04.2022
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Tue
Course-id:
3771860358
Read More Sign up

English Course: Conversation Intermediate level (B1)

Engelskkurs mellomnivå - konversasjon (B1) passer for deg som ønsker å vedlikeholde og utvikle et godt nivå i språket. Du oppnår et mer korrekt og nyansert språk.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Nydalen videregående skole
Total price:
2950
Hours:
16
Course start:
01.03.2022
Course end:
26.04.2022
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Tue
Course-id:
3771870484
Read More Sign up

English Course: Conversation Pre-intermediate level (A2)

Dette er et engelskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Forkunnskaper: A2-nivå, cirka 100 undervisningstimer i engelsk fra før.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Fagerborg skole
Total price:
2950
Hours:
16
Course start:
28.02.2022
Course end:
02.05.2022
Time:
17.15 - 19.00
Days:
Mon
Course-id:
3771880358
Read More Sign up

English course: Upper Intermediate level (B2)

På Engelskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på engelsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Vi bruker "Cutting Edge 3rd Edition Upper-Intermediate B1", tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Majorstuen skole
Total price:
7099
Hours:
60
Course start:
31.01.2022
Course end:
30.05.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Mon
Course-id:
3771840366
Read More Sign up

English course: Upper Intermediate part 3 of 4 (B2)

In English Upper Intermediate level (B2), you will learn to express yourself clearly and in detail about a range of themes, expanding your vocabulary. You will be perfecting your grammar, sentence structure and spelling. Our language teaching is undertaking using the communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Bergen Sentrum
Total price:
3600
Hours:
24
Course start:
02.02.2022
Course end:
04.05.2022
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Wed
Course-id:
3761895008
Read More Sign up