Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Norwegian course pre-intermediate part 1 of 2 (A2)

Norwegian Pre-Intermediate A2 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5995
Hours:
48
Course start:
23.05.2022
Course end:
29.06.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3772120484
Read More Sign up

Norwegian course pre-intermediate part 1 of 2 (A2)

Norwegian Pre-Intermediate A2 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5995
Hours:
48
Course start:
23.05.2022
Course end:
10.06.2022
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3762810484
Read More Sign up

Norwegian course pre-intermediate part 1 of 2 (A2)

Norwegian Pre-Intermediate A2 is for those who want a thorough, practical introduction to the language. The aim is to quickly be able to get by in simple everyday situations. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5995
Hours:
48
Course start:
13.06.2022
Course end:
30.06.2022
Time:
08.45 - 12.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3762830484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - conversation (B2)

Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et høyt nivå i norsk, men som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke dine synspunkter og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte. Undervisningen legger vekt på muntlig deltakelse, slik at du får oppøvet evnen til å uttrykke deg og diskutere med andre med utgangspunkt i bestemte problemstillinger.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4300
Hours:
18
Course start:
23.02.2022
Course end:
30.03.2022
Time:
17.15 - 19.45
Days:
Wed
Course-id:
3780490484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - grammar (B2 - C1)

Dette er et norskkurs for deg som ønsker å repetere og fordype deg i sentrale grammatiske emner. Undervisningsform vil variere fra lærerens presentasjoner og diskusjoner i plenum og grupper til praktiske øvelser og oppgaveløsning. Det vil bli gitt oppgaver i forskjellige emner. Temaene vil til en viss grad tilpasses elevenes ønsker. Kursdeltakerne vil også få tips og råd om hvor de kan finne ytterligere relevant informasjon og ressurser om norsk språk og grammatikk.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
4500
Hours:
24
Course start:
21.02.2022
Course end:
28.03.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Mon
Course-id:
3780470484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - preparation for Norskprøven (B2)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6500
Hours:
48
Course start:
21.02.2022
Course end:
10.03.2022
Time:
08.45 - 12.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3780390484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level - preparation for Norskprøven (B2)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2 og som ønsker å ta Norskprøven B2. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven. På kurset bruker vi kursboka «Klart det!» av Gølin Kaurin Nilsen.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
6500
Hours:
48
Course start:
14.03.2022
Course end:
31.03.2022
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3780450484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level part 1 of 3 (B2)

An Upper Intermediate level Norwegian course is for those who want to become more independent when communicating in Norwegian. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5995
Hours:
48
Course start:
31.01.2022
Course end:
17.02.2022
Time:
08.45 - 12.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3770930484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level part 1 of 3 (B2)

An Upper Intermediate level Norwegian course is for those who want to become more independent when communicating in Norwegian. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5995
Hours:
48
Course start:
21.02.2022
Course end:
30.03.2022
Time:
17.15 - 20.30
Days:
Mon, Wed
Course-id:
3772460484
Read More Sign up

Norwegian course upper intermediate level part 1 of 3 (B2)

An Upper Intermediate level Norwegian course is for those who want to become more independent when communicating in Norwegian. Language teaching is undertaken using a communicative method.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Total price:
5995
Hours:
48
Course start:
21.02.2022
Course end:
10.03.2022
Time:
12.45 - 16.00
Days:
Mon, Tue, Wed, Thu
Course-id:
3770940484
Read More Sign up