Subject
Teaching method
Startup
Time
Weekday

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Japanskkurs nybegynner del 3 av 6 (A1)

På Japanskkurs nybegynner A1 får du en grundig og effektiv innføring i japansk og de japanske skriftsystemene. Dette er tredje kurs av totalt seks på nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført Japansk nybegynner del 2. Du lærer flere tegn i Kanji-alfabetet og nye uttrykk og grammatiske strukturer som er relevante for enkle, hverdagslige samtaler. Lærebok: "Genki 1" tekst- og arbeidsbok kap. 5-6 (2. utgave).

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Fagerborg skole
Total price:
3590
Hours:
22
Course start:
05.09.2022
Course end:
21.11.2022
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Mon
Course-id:
3807400358
Read More Sign up

Japanskkurs nybegynner del 3 av 6 (A1)

På Japanskkurs nybegynner (A1) får du en grundig og effektiv innføring i japansk og de japanske skriftsystemene Hiragana, Katakana og Kanji. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kurskvelder vil du kunne si noen ord og enkle fraser på japansk. Undervisningen er kommunikativ.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Minde allé 10
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
06.09.2022
Course end:
29.11.2022
Time:
17.30 - 19.00
Days:
Tue
Course-id:
3806565063
Read More Sign up

Jegerprøven Ringerike

Jegerprøven på Hønefoss går over to helger, helgene 16.+ 17.+ 18.september og 23.+24.+25. september.Fredagene fra kl. 1800-2100, lørdagene og søndagene fra kl. 0900-1500Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7 8 eller 9.Obligatorisk jegerprøvekurs må gjennomføres og eksamen må bestå for å bli registrert i Jegerregisteret. Slik registrering er en forutsetning for å utøve jakt, felling eller fangst i Norge.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Total price:
3400
Hours:
30
Course start:
16.09.2022
Course end:
25.09.2022
Time:
18.00 - 21.00
Course-id:
3767593510
Read More Sign up

Kinesiskkurs (mandarin) litt øvet del 1 av 4 (A2)

Kinesiskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for kinesisk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på kinesisk. Forkunnskaper: fullført nivå A1. Lærebok:"Integrated Chinese Volume 2 4th Edition" tekst- og arbeidsbok.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Nydalen videregående skole
Total price:
3740
Hours:
24
Course start:
05.09.2022
Course end:
28.11.2022
Time:
19.00 - 20.45
Days:
Mon
Course-id:
3808430484
Read More Sign up

Kunsthistorie: Renessansen i Italia på 1500 tallet

Kunst, det være seg arkitektur, maleri eller skulptur, var viktig i renessansen. De som skulle se den forventet at kunsten skulle være meningsfull og ha en hensikt, i tillegg til å være vakker. Den skulle også reflektere samfunnet og ikke minst oppdragsgiveren – og det å ha en god kunstner knyttet til hoffet sitt var av stor verdi.Vi skal denne gangen stifte nærmere bekjentskap med kunstnerne og oppdragsgiverne i flere sentrale områder; for eksempel Firenze, Roma, Venezia og Milano på 1400-tallet.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Sandefjord, Folkeuniversitetet Sandefjord
Total price:
5150
Hours:
30
Course start:
25.08.2022
Course end:
17.11.2022
Time:
17.30 - 20.30
Course-id:
3809703222
Read More Sign up

Kunstkurs_ Vi ser på kunst - Asker/Bærum H22

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Total price:
3070
Hours:
16
Course start:
09.09.2022
Course end:
04.11.2022
Time:
12.00 - 14.00
Days:
Fri
Course-id:
3811071386
Read More Sign up

Kunstkurs: Vi ser på kunst

Få med deg de siste kunstutstillingene i Oslo. Du får du en guidet tur gjennom et utdrag av disse utstillingene. Forelesninger, diskusjoner, og ekskursjoner til Oslo og omegns utstillinger på gallerier, museer, og skulpturparker. Du lærer å betrakte, beskrive og forstå kunst, sette kunsten vi besøker i inn i en kunsthistorisk sammenheng, og utfordres til å delta i analyse og fortolkning. Lærer: Anne K Sollund m/mastergrad i kunsthistorie med bred erfaring innen undervisning og formidling fra skoler og museer.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Diverse museer og gallerier
Total price:
3070
Hours:
16
Course start:
07.09.2022
Course end:
02.11.2022
Time:
12.00 - 14.00
Days:
Wed
Course-id:
3811050105
Read More Sign up

Kurs for utviklingshemmede

Folkeuniversitetet ser det som like viktig å kunne gi ungdom og voksne med utviklingshemming anledning til å gå på kurs på lik linje med andre i samfunnet vårt. Dette tilbudet har eksistert i snart 40 år. Kursene starter tirsdag 8. september kl. 18.00. Alle kursene går samtidig og har felles pause fra kl. 19.00-19.30. Ved påmelding: noter i kommentarfeltet hvilket kurs som er aktuelt.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Oslo, Oppsal/Vetland Skole
Total price:
4000
Hours:
36
Course start:
25.01.2022
Course end:
26.04.2022
Time:
18.00 - 20.15
Days:
Tue
Course-id:
3502700685
Read More Sign up

meditation acem

Acem-meditasjon er en enkel teknikk som alle kan lære. Viktige resultater av kurset er avspenning, mindre stress, mer energi og personlig utvikling. Kurset går lørdag 27. mai 10.00-14.00, og søndag 28. mai 10.00-14.00.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Total price:
1500
Hours:
10
Course start:
27.05.2022
Course end:
28.05.2022
Time:
10.00 - 14.00
Days:
Sat, Sun
Course-id:
3780299008
Read More Sign up

Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Bergen 2022

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. Du får en god innføring i etablering, markedsføring, bedriftsøkonomi og ledelse. Faget er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Teaching method:
Classroom based teaching
Place:
Bergen, Jonas Reinsgate 4
Total price:
28300
Hours:
180
Course start:
01.09.2022
Course end:
25.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Days:
Wed
Course-id:
3769485008
Read More Sign up