Subject
Teaching method
Startup
Time

Place

More search options (course time, weekday, date) Less search options (course time, weekday, date)

Innføring i spesialpedagogikk

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kurssenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)Fire av helgesamlingene er på Folkeuniversitetet i Arendal og 4 av helgesamlingene er digitalt.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Arendal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
Sept.-22
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3763924847
Read More Sign up

Innføring i spesialpedagogikk, Listerregionen-H22

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår som helgebasert undervisning. Fire av helgesamlingene er i klasserom og fire av helgesamlingene er digitalt.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Kvinesdal
Total price:
29100
Hours:
80
Course start:
Sept.-22
Course end:
27.05.2023
Time:
17.00 - 21.00
Course-id:
3763954480
Read More Sign up

Kurs i nasjonale fag Sandefjord H2022

Teaching method:
Blended learning
Place:
Sandefjord
Total price:
25500
Hours:
56
Course start:
planlagt kurs høsten 2022, 29.8.2022
Course end:
01.12.2022
Time:
09.00 - 16.00
Course-id:
3811813221
Read More Sign up

Mesterutdanningen: kombinert undervisning 3. sept

Ønsker du å få det beste av to verdener? Dette er et tilbud til deg som tilhører faggruppene estetisk, mat, verksted, grafiske, møbel/tre og bil. Vi kombinerer samlinger og et omfattende nettbasert tilbud, til en unik pakke frem til Mesterbrevet. Opplegget går over 1 1/2 år, og inneholder 6 fysiske helgesamlinger i Lillestrøm, samt 7 lørdagssamlinger i virtuelt klasserom og noen korte webinarer.

Teaching method:
Blended learning
Place:
Lillestrøm
Total price:
51000
Hours:
150
Course start:
03.09.2022
Course end:
06.01.2024
Time:
10.00 - 16.00
Course-id:
3799202004
Read More Sign up