Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag
Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Forbrukerjus for næringslivet

Kurset passer for alle som har ansvar for å lede prosesser innen både privat og offentlig sektor med gjennomgang av tilgjengelige verktøy og redskap i prosessen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
21.09.2022
Kursslutt:
12.10.2022
Tidspunkt:
09.00 - 12.30
Kursid:
3780940484
Les mer Meld deg på

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.Forelesningene går over 4 kvelder - en kveld pr uke.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5900
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
20.04.2022
Kursslutt:
11.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3758050484
Les mer Meld deg på

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.Forelesningene går over 4 kvelder - en kveld pr uke.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5900
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
19.10.2022
Kursslutt:
09.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3767970484
Les mer Meld deg på

Grunnkurs økonomi- og administrasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte og administrasjons- og saksbehandling.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
21.02.2022
Kursslutt:
27.06.2022
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Kursid:
3779360484
Les mer Meld deg på

Grunnleggende regnskap med Tripletex

Liker du å jobbe med tall og kunne tenke deg en jobb som regnskapsmedarbeider?

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23900
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
07.02.2022
Kursslutt:
11.05.2022
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3760820484
Les mer Meld deg på

Grunnleggende regnskap med Tripletex

Liker du å jobbe med tall og kunne tenke deg en jobb som regnskapsmedarbeider?

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23900
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
07.02.2022
Kursslutt:
11.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3764660484
Les mer Meld deg på

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
31.03.2022
Kursslutt:
31.03.2022
Tidspunkt:
15.00 - 21.00
Kursid:
3778210484
Les mer Meld deg på

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
22.09.2022
Kursslutt:
22.09.2022
Tidspunkt:
15.00 - 21.00
Kursid:
3780680484
Les mer Meld deg på

HR i praksis

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10000
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
09.03.2022
Kursslutt:
04.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3762930484
Les mer Meld deg på

Hverdagsledelse - Trygg i rollen

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, mellomleder og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10500
Undervisningstimer:
42
Kursstart:
08.09.2022
Kursslutt:
08.12.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3778060484
Les mer Meld deg på