Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Data for begynnere

Datakurs for begynnere gir deg grunnleggende gjennomgang i PC-bruk. Du lærer å søke på internett, bruke nettbank, skrive dokumenter og sende e-post.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3950
Undervisningstimer:
18
Kursstart:
10.02.2021
Kursslutt:
24.03.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Dager:
Ons
Kursid:
3652341386
Les mer Meld deg på

Digital ledelse

Seminar for ledere som trenger hjelp i overgangen fra tradisjonell ledelse til digitalledelse. Seminaret gjennomføres via Zoom fra 08.30 til 15.30 inkludert pauser. Det kreves aktiv deltakelse.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
04.03.21
Kursslutt:
04.03.2021
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3666430101
Les mer Meld deg på

Effektive innkjøp

På dette kurset lærer du å bli en professonel innkjøper og du lærer å få kontroll og bli trygg på verktøy og metoder på en effektiv måte.Digitalt undervisning via Zoom en gang i uken, på tirsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
09.03.21
Kursslutt:
04.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Kursid:
3670360101
Les mer Meld deg på

Etikk og helse

På dette spesialkurset får du innsikt og faglig forståelse innen etikk og filosofi. Målet er å gi deg en faglig forståelse for hva etikk og filosofi innebærer og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette for deg som jobber innen helsevesenet eller er i jobb med mennesker generelt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
2500
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
22.02.2021
Kursslutt:
08.03.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3642983047
Les mer Meld deg på

Etikk og helse

På dette spesialkurset får du innsikt og faglig forståelse innen etikk og filosofi. Målet er å gi deg en faglig forståelse for hva etikk og filosofi innebærer og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette for deg som jobber innen helsevesenet eller er i jobb med mennesker generelt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Stavanger, Folkeuniversitetet Stavanger
Samlet pris:
2500
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
25.02.2021
Kursslutt:
18.03.2021
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Kursid:
3643224007
Les mer Meld deg på

Flerkulturell omsorg - Nettbasert

Individuell pleie i et flerkulturelt helsevesen. En stadig større andel av innvandrerbefolkningen vil få behov for helsetjenester. Hvordan møter vi de nye brukergruppenes behov for individuell pleie? Dette kurset er beregnet på helsepersonell som arbeider med pleie og omsorg overfor brukere og pasienter med en annen kulturbakgrunn en seg selv.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
4500
Kursid:
380
Les mer Meld deg på

Forberedelse til fagprøven i helsearbeiderfaget

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
10
Kursstart:
22.04.2021
Kursslutt:
29.04.2021
Tidspunkt:
09.00 - 14.00
Kursid:
3568292000
Les mer Meld deg på

Forberedlse til fagprøven i helsearbeiderfaget

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
10
Kursstart:
23.04.2021
Kursslutt:
30.04.2021
Tidspunkt:
09.00 - 14.00
Kursid:
3568260484
Les mer Meld deg på

Forbrukerjus for næringslivet

Et praktisk rettet kurs med innsikt i regler om kjøp i forbrukersammenheng for næringslivet og spesielt for detaljister og håndtverkere.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
10.03.2021
Kursslutt:
31.03.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.30
Kursid:
3649280101
Les mer Meld deg på

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.Forelesningene går over 4 kvelder: onsdag 14.04, onsdag 21.04, tirsdag 27.04, onsdag 05.05

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
14.04.2021
Kursslutt:
05.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3624938516
Les mer Meld deg på