Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kongsberg, Kongsberg
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
14.09.2021
Kursslutt:
09.11.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3740913616
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
22.09.2021
Kursslutt:
10.11.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3719664847
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Folkeuniversitetet i Bergen
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
22.09.2021
Kursslutt:
10.11.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3744445008
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer, samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
28.09.2021
Kursslutt:
21.10.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3719670484
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs-Stavanger H21

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Stavanger, Folkeuniversitetet Stavanger
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
07.09.2021
Kursslutt:
02.11.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3747134007
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk, påbygging

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Du har mulighet til å bygge videre på kompetansen du tilegnet deg gjennom grunnkurset, og mange nye spennende temaer. Be om fremdriftsplan hvor alle temaer fremgår.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
01.11.2021
Kursslutt:
13.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3733800484
Les mer Meld deg på

Styrearbeid i praksis

Dette er et praktisk rettet kurs for deg som sitter i/ eller skal sitte i et styre. Du får kjennskap til styrets oppgaver og ansvar, både etter aksjelovens bestemmelser og i et organisatorisk og ledelsesperspektiv.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6800
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
Medio oktober
Kursslutt:
02.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Kursid:
3742870484
Les mer Meld deg på

Sykepleier i ambulansetjenesten - innfasingskurs

Dette kurset passer for autoriserte sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten. Kurset tar blant annet for seg praktisk og metodisk pasientundersøkelse, iverksettelse av tiltak på aktuelle funn, bruk av prosedyrer og protokoller, kvalitetssikring med bruk av medisinsk teknisk utstyr og verktøy for overvåkning og dokumentasjon. Undervisningen blir lagt opp med teoretiske økter i virtuelt klasserom kombinert med to fysiske samlinger, ved vårt studiested for ambulansefag i Hallingdal.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Gol
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
12.10.2021
Kursslutt:
03.02.2022
Tidspunkt:
08.30 - 14.15
Kursid:
3733643550
Les mer Meld deg på

Teams - Innføringskurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1200
Undervisningstimer:
4
Kursstart:
Onsdag 25. august
Kursslutt:
25.08.2021
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Dager:
Ons
Kursid:
3738790484
Les mer Meld deg på

Teknisk dokumentkontroll. Nettbasert

Dette er et kurs for deg som er ny som dokumentkontrollere eller som ønsker eller er tiltenkt arbeidsoppgaver innen dokumentkontroll

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
19800
Kursid:
381
Les mer Meld deg på