Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
Februar -22
Kursslutt:
24.03.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3719664847
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
Febr. -22
Kursslutt:
24.03.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3740883510
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kongsberg, Kongsberg
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
Februar -22
Kursslutt:
24.03.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3740913616
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
Februar -22
Kursslutt:
24.03.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3740901386
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
Februar -22
Kursslutt:
24.03.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3740893047
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk påbygging

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
April -22
Kursslutt:
30.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3759950484
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk, påbygging

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Du har mulighet til å bygge videre på kompetansen du tilegnet deg gjennom grunnkurset, og mange nye spennende temaer. Be om fremdriftsplan hvor alle temaer fremgår.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
01.11.2021
Kursslutt:
13.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3733800484
Les mer Meld deg på

Sykepleier i ambulansetjenesten - innfasingskurs

Dette kurset passer for autoriserte sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten. Kurset tar blant annet for seg praktisk og metodisk pasientundersøkelse, iverksettelse av tiltak på aktuelle funn, bruk av prosedyrer og protokoller, kvalitetssikring med bruk av medisinsk teknisk utstyr og verktøy for overvåkning og dokumentasjon. Undervisningen blir lagt opp med teoretiske økter i virtuelt klasserom kombinert med to fysiske samlinger, ved vårt studiested for ambulansefag i Hallingdal.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Gol
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
30.11.2021
Kursslutt:
03.02.2022
Tidspunkt:
08.30 - 14.15
Kursid:
3733643550
Les mer Meld deg på

Teknisk dokumentkontroll. Nettbasert

Dette er et kurs for deg som er ny som dokumentkontrollere eller som ønsker eller er tiltenkt arbeidsoppgaver innen dokumentkontroll

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
19800
Kursid:
381
Les mer Meld deg på

Truckførerkurs feb Hønefoss V22

Vi setter opp truckkurs etter behov på Hønefoss i samarbeid med SKK - Snorres kurs- og konferansesenter. Ta kontakt for avtale om når neste kurs er. Tlf. 22476075.Det er 22 timer teorikurs som går på mandag, tirsdag og onsdag samme uke, i tillegg kommer 20 timer praksis. Inkluderer 2 prøver og 20 timer praksisDet er 3 teorikvelder samme uke, mandag, tirsdag og onsdag

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
42
Kursstart:
07.02.2022
Kursslutt:
23.02.2022
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Kursid:
3762173510
Les mer Meld deg på